Archeologie

„Z hojnosti pak pohřebišť v Žatecku možná by bylo souditi, že krajina ta od pradávna byla zalidněna, i kdyby povaha místa a jména osad nebyla nám svědectvím. Kosmas jistě pravdu měl, že Lucko čili Žatecko dávno bylo lidmi osazeno, nežli bylo město Žatec založeno..."

(J. E. Födisch, Památky archeologické 1868)

Už v 19. století začaly být systematicky shromažďovány archeologické nálezy, prokazující  pravěké osídlení Žatecka. Od té doby se jejich počet mnohonásobně zvýšil, zpřesnily a zdokonalily se metody vyhledávání nových lokalit, terénního výzkumu i získávání informací z nálezů samotných. Žatecké muzeum v uplynulých desetiletích provedlo řadu rozsáhlých záchranných výzkumů, jejichž význam přesáhl nejen hranice regionu, ale i České republiky. Území mezi Žatcem a Nechranickou přehradou, kde byla prozkoumána naleziště o rozloze desítek hektarů (např. Soběsuky, Roztyly, Chudeřín, Břežany), patří dnes z hlediska archeologického bádání k jedněm z nejlépe poznaných koutů naší vlasti.

V naší webové archeologické encyklopedii najdete ve slovníkové podobě základní informace o archeologických kulturách, které jsou v regionu středního Poohří zastoupeny. Jednotlivé kultury a časové etapy jsou zasazeny do širšího kontextu  v rámci celých Čech. U charakteristiky jednotlivých kultur je vždy na konci uveden výběr těch nejvýznamnějších lokalit ze Žatecka.   Kniha Labyrintem pravěku

Podrobnější informace o jednotlivých lokalitách lze najít v publikaci „Labyrintem žateckého pravěku", která shrnuje veškeré známé archeologické nálezy na katastrech celkem 84 obcí  na Žatecku. Knihu lze zakoupit přímo v muzeu nebo objednat její zaslání na dobírku.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.