Průmysl

Nejstarším průmyslovým podnikem ve městě byl měšťanský pivovar, který byl založen právovárečnými měšťany na severním okraji středu města a který byl uveden do provozu roku 1801. Kolem poloviny 19. století vzniká první žatecká drátovna – později nazývaná Telatko – jejíž pozůstatky jsou dodnes dochovány ve Svatováclavské ulici. Zcela zásadní impuls pro průmyslový rozvoj přineslo napojení města na železniční síť na začátku 70. let 19. století. V Žatci se křížila hlavní trať Buštěhradské dráhy z Prahy do Chomutova a trať Plzeňsko-březenské dráhy z Plzně do Mostu. Při hlavní stanici vznikla průmyslová čtvrť, kde postupně vyrostl cukrovar (1871), továrna na podkováky (1875-1877), rafinerie na smolu (1884), drátovna (1887), továrna na kůže (1888) a továrna plstí a houní (1909). Při silnici do Rakovníka byla v letech 1873-1878 vystavěna továrna na kartonáž specializující se na papírové krabičky (na léky, cukrovinky, klenoty, kosmetiku). Na samém konci 19. století se kolem známého pivovarníka Antona Drehera seskupila skupina podnikatelů a stavbou nového vývozního pivovaru v Chomutovské ulici (dokončen 1903) dovedně využila reklamy žatecké chmelařské oblasti.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.