Školství

Dějiny vzdělávání  jsou spjaty s vývojem středověké latinské školy, na níž navazovalo žatecké gymnázium. Od 19. století sídlilo na náměstí 5. května a od roku 1903 v nové  budově ve Studentské ulici. Gymnázium připravovalo absolventy pro studium na univerzitách. Až do časů první republiky bylo gymnáziem klasickým, důraz byl položen na latinu a  řečtinu. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke vzniku odborných žateckých škol – zemědělské školy a obchodní školy. Tereziánské reformy přinesly vznik základního školství, které v 19. století vykrystalizovalo do podoby známé dnes. Česká menšinová škola byla do vzniku Československé republiky financována ze soukromých prostředků, z veřejných prostředků bylo hrazeno pouze německé základní školství. Po vzniku ČSR byl v Žatci zřízen český učitelský ústav – střední škola, která vychovávala budoucí učitele.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.