Víra a náboženství

Již od raného středověku byl Žatec významným církevním centrem. Ve středověkém městě a jeho předměstích se nacházelo na patnáct kostelů. Hlavním farním kostelem byl chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ve 14. století stál ve městě minoritský klášter, sídlo zde mělo arcijáhenství i děkansví a působila zde také latinská městská škola se silným církevním vlivem. Přítomnost školy zajistila nejen přísun vzdělanosti a informací, ale i šíření kritických myšlenek o církvi (např. kázání Konráda Waldhausera v Žatci v r. 1365 nebo návštěva M. Jana Husa pravědodobně kolem r. 1412). Na počátku 15. století se Žatec stal významným centrem husitského hnutí a byl považován za jedno z pěti měst, které měly být uchráněny od apokalypsy. Radikální hnutí postupně  přerůstalo v násilné akce, které vyvrcholily po smrti krále Václava zpustošením žateckého  minoritského kláštera. Roku 1421 stanula proti Žatci druhá křížová výprava, s jejímiž vojsky svedli žatečtí vítěznou bitvu. Při obraně města byla opevněna a hájena i předměstí, což do té doby nebylo obvyklé. Po porážce husitského hnutí se Žatec postupně přiklonil zpět ke katolicismu. Hlavním kostelem v Žatci zůstal děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde se prováděla většina církevních obřadů.  Ostatní (filiální) kostely sloužily pouze jako hřbitovní a postupně přestaly plnit z důvodu nedostatku místa svoji funkci. Nový centrální městský hřbitov začal fungovat roku 1866. V poslední čtvrtině vznikl v blízkosti tzv. Červené brány klášterní komplex kapucínů a na samém sklonku 19. století byl zbudován evangelický církevní okrsek na jihozápadním okraji města. Kromě katolických bylo možno v Žatci navštívit také svatostánky jiných náboženských skupin. Do druhé světové války žilo ve městě množství obyvatel židovského vyznání. Ti si pro své náboženské obřady vystavěli v roce 1872 majestátní synagogu, která byla o tzv.  Křišťálové noci  z 9.  na 10. listopad 1938 vypálena a poté již nikdy nesloužila svému účelu.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.