Stavby a památky
Historický střed města, který byl v roce 1960 vyhlášen památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost architektonických slohů od doby románské po secesi.
Městská památková rezervace
Městská památková rezervace
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.