Adolf Seifert

* 4. března 1829 ve Veleticích u Žatce     † 11. června 1910 v Žatci

lékař, historik

                       Adolf Seifert

Adolf Seifert se narodil 4. března 1826 ve Veleticích nedaleko Žatce. Po absolvování žateckého gymnázia v roce 1844 odešel studovat medicínu do Prahy. Na studiích ho zastihl revoluční rok 1848 a on se stal jedním ze zakládajících členů Čtenářsko-řečnického spolku německých studentů v Praze. Spolek aktivně fungoval až do 1. světové války. V roce 1852 si otevřel lékařskou praxi v Žatci a zároveň se oženil. Jeho manželkou se stala Anna Šťastná z místní měšťanské rodiny. Novomanželé bydleli v Obloukové ulici č.p. 595 u rodičů nevěsty.

V 70. letech 19. století se aktivně zapojil do veřejného života a politiky, když se stal členem liberální strany. Kromě lékařské praxe a politiky se věnoval ještě zemědělství. Byl jedním ze zakladatelů Žateckého chmelařského spolku a jeho dlouholetým předsedou. Mnoho času strávil také správou vlastního hospodářství. Od roku 1859 vydával a redigoval specializovaný chmelařský časopis „Hopfenhalle“. Lékařskou praxi vykonával až do roku 1906. Zemřel 11. června 1910 v dnešní Masarykově ulici č.p. 349.Žatec v 19. století

Na sklonku svého života se začal velmi intenzivně zabývat žateckými dějinami. V roce 1894 vydal „Geschichte der königlichen Stadt Saaz“ (Dějiny královského města Žatce). O čtyři roky později vyšla jeho druhá kniha nazvaná „Geschichte der Saazer Stadt-Decanalkirche“ (Dějiny žateckého děkanského kostela). Výtěžek z prodeje knihy věnoval na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1901 připravil pro žatecký pivovar ke stému výročí jeho existence výpravnou publikaci „Geschichte des bürgerlichen Bräuwesens in Saaz“ (Dějiny žateckého pivovarnictví). V roce 1902 vyšlo Seifertovo rozsáhlé dílo „Die Stadt Saaz im 19. Jahrhunderte“ (Žatec v 19. století). Do monumentální německé vlastivědy žateckého okresu, sestavené Karlem Tuttem v roce 1904, napsal Seifert obsáhlé dějiny Žatce. Ve své tvorbě pamatoval také na mládež, pro kterou sestavil v roce 1898 „Katechismus českých dějin“. Jde o jakousi příručku, v níž formou dialogu odpovídá učitel dějepisu na žákovy otázky.

Dům č.p. 595 v Obloukové ulici v němž žil Adolf Seifert
Dům č.p. 595 v Obloukové ulici v němž žil Adolf Seifert
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.