Josef Wara

* 1863 v Břvanech    † 11. září 1937 v Žatci

učitel, fotograf

Pocházel z učitelské rodiny. Kromě učitelského povolání na chlapecké národní a měšťanské škole v Žatci, kde učil němčinu a krasopis, se věnoval i hudbě a fotografování. Dlouhá léta působil jako vedoucí oddělení hudebního a pěveckého spolku v Žatci. Založil vlastní kapelu z renomovaných hudebníků, která působila v Žatci zejména před 1. světovou válkou. Hrál na bandonion (předchůdce harmoniky), komponoval, byl výborným klavíristou, v letech 1913-1923 působil jako varhaník v děkanském kostele. Byl rovněž spolupracovníkem deníku Saazer Anzeiger, kam zasílal svoje fejetony. Zpracoval historii žateckého obchodu s chmelem. Tato práce se stala uznávanou i v zahraničí. Vynikal smyslem pro humor, byl členem obveselovacího spolku Saazia. Josef Wara bydlel v tehdejší Radíčeveské (Husově) ulici v dnes již neexistujícím domě č.p. 962.

Vynikajících úspěchů dosáhl v oblasti fotografování. Vylepšil fotoaparát přidáním reflexního zrcadlového kotouče. Tento vynález si nechal patentovat. Jeho fotografická expoziční tabulka ho učinila světoznámým. Svými fotografiemi ilustroval rozsáhlou vlastivědnou monografii žateckého okresu, vydanou Karlem Tuttem v roce 1914. Řadu skleněných negativů věnoval žateckému muzeu, kde je uchovávána i jeho sbírka unikátních fotografií Žatce a obcí bývalého žateckého okresu.

Warův vlastnoruční seznam negativů věnovaných muzeu
Warův vlastnoruční seznam negativů věnovaných muzeu
Podpis Josefa Wary
Podpis Josefa Wary
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.