Gymnázium nová budova

Roku 1903 byla otevřena nová budova gymnázia postavená v secesním stylu. K příležitosti výročí panování císaře dostává název Kaiserliches Konigliche Kaiser Franz Joseph-Staatsobergymnasium in Saaz (Císařsko-královské státní vyšší gymnázium císaře Františka Josefa). Autorem projektu byl Ernst Schäfer. Do r. 1914 studovalo na škole až 300 žáků. V československém období se změnilo na reálné gymnázium. V prvním desetiletí republiky je patrný pokles žáků. Od roku 1918 jsou mezi řádnými studenty i dívky. Do rozvrhu je zavedena povinná čeština. Po odstoupení pohraničí je říšským výnosem gymnázium přeměněno na Oberschule fűr Jungem (Vyšší škola pro chlapce). Roku 1942 je přidán historizující název Ackermann-Schule (Oráčova škola). Od září 1945 začíná vyučovat české reálné gymnázium. Na konci školního roku 1947/48 bylo ve škole 390 studentů. Významnou skupinou byli studenti z ukrajinské Volyně. V roce 1948 byla vytvořena gymnázia čtyřletá, která fungovala v letech 1948–1953. Třídy byly rozděleny na humanitní a technické. Dle zákona z r. 1953 se ze žateckého gymnázia stala jedenáctiletá střední škola. V roce 1960 dostaly středoškolské třídy název Střední všeobecně vzdělávací škola), byly však spojeny se základní školou. Počet žactva dosahoval až cifry 600. V roce 1968 bylo znovu zřízeno čtyřleté gymnázium. Od školního roku 1990/91 bylo znovu obnoveno sedmileté, později osmileté gymnázium.

Gymnázium - nová budova
Gymnázium - nová budova
Gymnázium - pohled od jihu
Gymnázium - pohled od jihu
Gymnázium - interiér
Gymnázium - interiér
Gymnázium - interiér
Gymnázium - interiér
Gymnázium - interiér
Gymnázium - interiér
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.