Kostel sv. Václava

Nachází se v dolní části města lidově zvané Podměstí. Ulice, ve které stojí, nese jméno Svatováclavská. Tento nevelký kostelík je raně barokní, z  2. poloviny 17. století.Má hrázděné zdivo a téměř čtvercovou loď. K ní se pojí presbytář téže šíře, uzavřený dvěma stranami trojúhelníka. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami a hřebínky. Triumfální oblouk je půlkruhový, se seseknutou hranou a římsou, v lodi pak je nový dřevěný strop. Původní vybavení: Raně barokní hlavní oltář s obrazem sv. Václava z roku 1688 (obnovil roku 1865 J. Schirmer). Po stranách barokní sochy dvou biskupů, dále oltář sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století a oltář Pražského Jezulátka z doby kolem roku 1720. V okolí kostela býval hřbitov. V současnosti se zde konají bohoslužby podle farního rozpisu.

Kostel sv. Václava - pohled od severovýchodu
Kostel sv. Václava - pohled od severovýchodu
Kostel sv. Václava - pohled od jihu
Kostel sv. Václava - pohled od jihu
Kostel sv. Václava s hřbitovem
Kostel sv. Václava s hřbitovem
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.