Hrázděnka

Dům č. p. 581 leží na historickém předměstí Mlynáře. Podle datování použitého dřeva se zdá, že byl postaven kolem roku 1673. Řadí se tak k našim nejstarším stojícím objektům svého druhu v České republice. První písemná zmínka se ovšem vztahuje až k roku 1685, kdy dům vlastnili dědicové jistého Bartoloměje Jeníka. Od té doby několikrát změnil majitele. Dům je v zásadě trojdílné dispozice, pod severním dílem podsklepený, jednopatrový a zakrytý strmou sedlovou střechou s valbičkou nad vrcholem severního štítu. Přízemí domu je zděno ze smíšeného zdiva s převahou kamene (opuka) kladeného na hliněnou maltu. První patro tvoří hrázděná konstrukce. Půda má tři patra. Řemeslná a výtvarná kvalita tesařské práce se projevuje obzvláště v severním průčelí. Ve dvou okenních osách jsou osazena okna. Při chodníku vystupují horní části dvou okének suterénu. První patro severního průčelí a 1. patro štítu tvoří hrázděná konstrukce, podlaží od podlaží přesazená. Na římse přesazení 1. patra je umístěna stará dřevěná tabulka s popisným číslem, notně již setřelým. Výplně hrázděné konstrukce pokrývá vápenná omítka. Ve spodních polích hrázděné konstrukce je provedeno ozdobné členění paždíky a čtvrtkruhovými prvky, v horních polích jsou v 1. patře umístěna 3 okna, z toho dvě sdružená. V hrázděném 1. patře štítu se ve střední ose nalézají podávací dveře v rámu segmentově završeném, po stranách pak podobně završená okna. Okna se dříve uzavírala prkennými okenicemi. Architektura domu je odleskem německé renesance a nese takto zprostředkovaně v sobě sepjetí s gotickou tradicí.

Hrázděnka
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.