Návštěva Františka I.

Návštěva císaře Františka I. a jeho manželky Karoliny se uskutečnila ve dnech 5.-7. srpna 1833.František I.

Pro město to byla bezesporu výjimečná událost, která se dlouho udržela v paměti místních obyvatel. Císařský pár vjížděl do města Čeradickou bránou, u které byla postavena slavnostní brána, ve které byl uvítán státními úředníky, armádními veliteli, zástupci města a nadšenými obyvateli. Za místo ubytování císařského páru byl vybrán nejlepší dům ve městě – č.p. 136, který zapůjčili majitelé statku Stekník – Franz a Róza Korbovi z Weidenheimu. Před okny císařova dočasného domova byla inscenována dočesná, jak dodnes připomíná soudobá grafika.  

Dočesná na žateckém náměstí u příležitosti návštěvy císaře Františka I.

Dočesná na žateckém náměstí u příležitosti návštěvy císaře Františka I. a jeho manželky Karoliny ve dnech 5.-7. srpna 1833

Mimo obligatorní návštěvy radnice, kde se po prohlídce historických privilegií (jenž zde byly uchovávány jako vzácné relikvie) císařský pár zapsal do pamětní knihy, byly manželům představeny nově realizované stavby ve městě, především střelnice a řetězový most. Velký zájem projevil císař o továrnu na hřebíky Antona Seidenköhla (předchůdce pozdější drátovny Telátko), což nesmí překvapit, neboť se nacházíme na počátku průmyslové revoluce v českých zemích.

Při návštěvě města zavítal císařský pár také do škol a především na gymnázium. Žatečtí měšťané se chtěli zřejmě pochlubit, jak vzkvétá škola, které František I. svým dvorským dekretem roku 1806 udělil právo veřejnosti. Ve škole podle dobových záznamů nabádal císař profesory: „Buďte přiměřeně přísní a nenechte nikoho postupovat, kdo si to nezaslouží, potřebujeme zdatné a obratné lidi."  Vojenské cvičení, které se mělo odehrávat 6. srpna 1833 u příležitosti císařské návštěvy v okolí města, se nakonec pro nepřízeň počasí neuskutečnilo a místo něj byla konána vojenská přehlídka na náměstí před radnicí.

Na památku císařské návštěvy bylo náměstí mezi radnicí a děkanským chrámem (tj. dnešní Hošťálkovo náměstí) nazváno náměstím Františka I.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.