Mapa webu
Domovská stránka
Měsíční kalendář
Duben
Hlavní budova
Aktuality
Výstavy
Přednášky
Akce
Soutěže
Archiv
Expozice
Menhir
Žatecký stroj času
Seznam úspěšných řešitelů Žateckého stroje času
Hodinový stroj
Žatecké obrázky
Historický a urbanistický vývoj města Žatce
Pravěk středního Poohří
Kabinet chmelových známek
Chmelové známky zbytkových statků
Tabulka anonymních známek
Rubní strany chmel.známek ražebny Rudolf Lässig
Rubní strany chmel.známek ražebny Karnet a Kyselý, Praha
Rubní strany chmel.známek ražebny Karnet & Kyselý, Praha - Žižkov
Rubní strany chmel.známek nominálních hodnot menších než jeden věrtel
1. Postavení chmelové známky mezi tzv. okrajovými jevy v numismatice, stručný historický vývoj chmelových známek
2. Ražebna Alexander Quintus v Chebu
3. Známky žatecké ražebny Rudolf Lässig
4. Chmelové známky vysokých nominálních hodnot
5. Chmelové známky nízkých nominálních hodnot
6. Chyby na chmelových známkách
7. Ražby továrny na odznaky a stejnokroje Karnet a Kyselý Praha Žižkov
8. Jednověrtelové známky
9. Známky neznámých výrobců
10. Známky Antona Drehera mladšího
11. Známky s motivem chmele
12. Chmelové známky Schwarzenberků
13. Kontramarky, značky a doražby
14. Rubní strany
15. Známky vydavatelů pohlednic
16. Jiné druhy účelových známek
17. Rubní strany k firmy R. Lässig
18. Chmelové známky zeměd.školy v Žatci
19. Anonymní známky
20. Dekorativní prvky
21. Chmelové známky šlechty
22. Odraz první pozemkové reformy
23. Známky Německé osídlovací společnosti
24. Chmelové známky JZD
25. Známky s bližším označením vydavatele
26. Německé chmelové známky
27. Chmelové známky I. B. Pichl v Praze
28. Chmelová známka O.Brázdy
29. Výrobní defekty
30. Chmelové známky v písemnictví
31. Sbírka chmelových známek RMŽ
32. Další napodobování rubních stran
33. Nestandardně vyrobené chmelové známky
34. Kovářská známka z plechu
35. Anglické chmelové známky
36. Česká chmelová známka ražená v Německu?
Články
Archiv 2012
O muzeu
Informace ke GDPR
Povinné informace - rozpočet
Z historie muzea
Výroční zprávy
2018
2017
2012
2013
2014
2015
2016
Média o nás
Projekty
Propozice projektu
Sbírky
Archeologická sbírka - fond bývalé expozitury ArÚ v Mostě
Archeologická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech
Archeologická sbírka - fond Soběsuky: výzkum v letech 1985 - 1992
Archeologická sbírka - hlavní fond archeologie muzea v Žatci
Historická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech
Společenskovědní podsbírka
Služby muzea
Knihovna
Poučení o ochraně...
Knihovní řád
Ceník knihovny
Prodej publikací
Tipy na výlet
Procházkové trasy města
Služby pro školy
Služby pro novináře
Služby pro stavebníky
Výzkumy
Kontakty
Odkazy
Mapa webu
Kalendář akcí
Deutsch
English
Křížova vila
Aktuality
Výstavy
Přednášky
Akce
Soutěže
Archiv
Expozice
ČLÁNKY
Archiv 2012
O vile
Služby KV
Služby pro novináře
Služby pro školy
Svatební obřady
Kontakty
Stará papírna
Aktuality
Výstavy
Přednášky
Akce
Souteže
Archiv
Expozice
Z historie žateckého průmyslu
Z rekonstrukce objektu
Články
O papírnách
Naše služby
Služby knihovny
Služby pro školy
Služby pro novináře
Kontakty
Encyklopedie
Archeologie
Mladší paleolit
Aurignacien
Gravettien
Magdalénien
Pozdní paleolit a mezolit
Neolit
Kultura s lineární keramikou
Kultura s vypíchanou keramikou
Kultura lengyelská
Eneolit
Kultura jordanovská
Kultura schussenriedská
Kultura nálevkovitých pohárů
Kultura badenská
Kultura řivnáčská
Kultura kulovitých amfor
Kultura se šňůrovou keramikou
Kultura zvoncovitých pohárů
Doba bronzová
Kultura únětická
Kultura mohylová
Kultura knovízská a štítarská
Doba železná
Kultura bylanská
Kultura pozdně halštatská a časně laténská
Kultura laténská
Doba římská
Doba stěhování národů
Historie Žatce
Historické milníky
Zimní král v Žatci 1619
Udělení královských privilegií
První písemná zmínka o Žatci
Jindřich II.
Jaromír
Dětmar z Merseburku
Boleslav Chrabrý
Město Žatec
Ulice v centru Žatce
Nerudovo náměstí
Střed města
Parky
Náměstí Svobody
Horní předměstí
Stavby a památky
Pomník Hanse Kudlicha
Čeradická brána
Pražská brána
Renesanční sladovna
Sloup sv. Floriána
Kněžská brána
Libočanská branka
Sedm usmrkaných nosů
Hostinec U černého orla
Anglo-rakouská banka
Mederhaus
Kašna Boreš
Pomník císaře Josefa II.
Vodárenská věž
Řetězový most
Střelnice
Stará lékárna
Husitská bašta
Hotel Zlatý anděl
Časová osa
Kuriozity a zajímavosti
J. W. Goethe a chmelový salát
Sametová revoluce v Žatci a rok 1990
Návštěva maršála Koněva v Žatci 1968
Pomník Jana ze Žatce
Okurkový král v Žatci
Dočesná 1968
Návštěva J. Berana
Hrob nejstaršího pivaře
Lazaretní město
Centrum obchodu s chmelem
Buštěhradská dráha
Tramvaje v Žatci
Žatecké divadlo
První místní noviny
Vzducholoď
Návštěva Františka I.
Chmelařské muzeum
Nejstarší vyobrazení Žatce (Willenberg)
Zemědělské trhy
Emil Holub
Bitva 1945
Hrázděnka
Paraplíčko
Josephine Bakerová
Chmelnička
Osobnosti a kultura
František Polánek
Hermann Fődisch
František Ladislav Kopecký
Helmut Preidel
Max Wurdinger
Ludwig Engl
Karel Reiner
Karel Alois Polánek
Josef Wara
Adolf Seifert
Ferdinand Wussin
Maxmilián Hošťálek z Javořice
Jan ze Žatce
Víra a náboženství
Kaple Loreta
Evangelický kostel
Židovská synagoga
Kapucínský klášter
Kostel Korunování Panny Marie
Židovský hřbitov
Hřbitovní kostel sv. Antonína
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Víta
Románská bazilika
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Školství a vzdělávání
Regionální muzeum
Německá obecná škola
Německá obecná a měšťanská škola
Profesorský dům
Český učitelský ústav
Mětstská obchodní škola
Zemědělská škola
Gymnázium nová budova
Gymnázium stará budova
Průmysl a zemědělství
Chmelařský institut
Šroubárna
Mlýnský náhon
Bechertova drátovna
Vývozní pivovar
Železniční trať
Cukrovar
Cihelny
Papírny
Mendlova továrna
Drátovna Telatko
Měšťanský pivovar


Redakce
Archiv - Hlavní budova
Beseda o Pahorkatině Džbán tentokrát v obci Solopysky
Nocování s knihovnou
Pozvánka do Touchovic na výstavu Pahorkatina Džbán
Otevírací doba o Vánocích
Program Akademie 3. věku 2019
Výsledky soutěží z ovocnářské výstavy a fotografie z akce
Návštěva maršála Koněva v Žatci 1968
Ohlédnutí za EHD v Žatci 2019
Výzva k dodání marmelád na Ovocnářskou výstavu 2019
Za Janem ze Žatce do Šitboře - tip na letní výlet
Výstava Pahorkatina Džbán tentokrát v Liběšicích
Výstava Jan Růžička je k vidění v Lounech
Malé ohlédnutí za 13. Muzejní nocí v Žatci
O našich exponátech vědí i v cizině
Projekt Life is Skill - hra v aplikaci LisApp
Kolegium muzeí královských měst zasedalo v Žatci
Dotazník RM Žatec
Okurkový král v Žatci
PF 2019
Otevírací doba muzea o Vánocích
Upozornění - dnes pouze do 16.00
Válka s hokejkami v Opočně
Fotografické ohlédnutí za EHD 2018 v Žatci
Malé ohlédnutí za Dnem v pravěku
Výzva pro vyznavače a milovníky domácí pivní kultury
Malé ohlédnutí za XII. Muzejní nocí v Žatci
Požehnání arcibiskupa Berana pro Žatec
Výlet za žateckým lvem
Výstava Pahorkatina Džbán v Lounech
Válka s hokejkami v Chomutově
Žatecké osmičky – k historii regionu trochu jinak
PF 2018
Mýdlový betlém na Štědrý den v muzeu
Sbírku muzea v Žatci obohatil bronzový poklad
Malé ohlédnutí za EHD 2017 v Žatci
Nabídka práce
Malé ohlédnutí za Muzejní nocí
Pahorkatina Džbán v Kladně
Princezna Anna zve na výstavu do žateckého muzea
PF 2017
Adventní čas v muzeu
Na Štědrý den otevřeno
Vzácný host v muzeu
Žatecký řetězový most na výstavě v Ostravě
Dějepisný seminář ZŠ P. Bezruče
Ohlédnutí za letošním EHD v Žatci
Knihovna muzea opět zpřístupněna
Ovocnářská výstava letos nebude!
Omezení návštěvní doby
Ohlédnutí za muzejním pochodem 2016
Žatecké muzeum na jednání Euroregionu Krušnohoří ve Freibergu
Malé ohlédnutí za Muzejní nocí v Žatci 2016
Archeologický výzkum v pískovně u Chudeřína 2016
Hledáme kolegyni/ kolegu do týmu
Konference Sdružení historických sídel
Podivuhodné osudy 'žateckého' lva aneb Jak strojvůdce pendolina ...
Muzeum uctilo žateckého historika
PF 2016
Na Štědrý den do muzea
Muzeum má novou publikaci
Výstava Pahorkatina Džbán ve Slaném
Ohlédnutí za EHD v Žatci a oslavami 750 let od udělení privilegií
Volné pracovní místo - pracovník pro práci s veřejností
Volné pracovní místo - uklízečka
Žatecký poklad je vystaven na Pražském hradě
Ohlédnutí za muzejním pochodem
Šperky z žateckého muzea na výstavě v Praze
Soutěž Žatec za 50. let
Ohlédnutí za Muzejní nocí 2015 v Žatci
Vyhlášení výsledků Mýdlová soutěž
Žatec slaví výročí 750 let privilegií
Výstava Pahorkatina Džbán v Rakovníku
Ohlédnutí za II. ročníkem Masopustu v Žatci
Sběr materiálů o Masopustu na Žatecku
Nový program v žateckém muzeu - Muzejní krmítko
Balónky doletěly až do Švýcarska
PF 2015
Na Štědrý den do muzea
Bagr odhalil v pískovně další hroby
Žatecké muzeum na sympoziu v Rakousku
Malé ohlédnutí za EHD v Žatci 13. 9. 2014
Přijmeme průvodce - terénního technika
Malé ohlédnutí za muzejním pochodem
Výzva ke spolupráci na tvorbě nové expozice o žateckých podnicích
Malé ohlédnutí za 8. Muzejní nocí v Žatci
Žatecké muzeum prezentovalo 'Stroj času' v Sasku
Muzeum bude mít nové depozitáře
V Chudeříně byl objeven hrob
Výročí 1010 let od první historické zmínky o Žatci
Nabídka pracovních míst: historik a výstavář (průvodce)
PF 2014
V muzeu natáčela Česká televize
17. listopadu 2013 otevřeno
Otevřeno na Štědrý den
Unikátní hrob germánské ženy
Doteky vody v Opočně
Den památek - EHD 2013 v Žatci
Na Písečný vrch a Milou - turistický pochod muzea
Muzejní noc v Žatci 2013
Muzejní noc 2013
Dnes otevřeno pouze do 15.45
Doteky vody zamířily do Kounova
Upozornění na uzavření budov muzea o velikonočních svátcích
Jaro - doba výletů
Pozvánka pro učitele
Archiv - Křížova vila
Prodloužení výstavy Papírové modely
Výzva k dodání marmelád na Ovocnářskou výstavu 2019
Otevírací doba vily o Vánocích
Svobodní zednáři v Žatci
Na Štědrý den otevřeno
Malé ohlédnutí za Ovocnářskou výstavou IV.
Beseda s letci pro školy
Křížova vila uzavřena
Ovocnářská výstava letos nebude!
Nabídka spolupráce na muzejní velikonoční akci
Vyhlášení výsledků soutěží z Ovocnářské výstavy 2015
Jednání Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří
Malé ohlédnutí za II. ročníkem Ovocnářské výstavy
Výzva ke spolupráci: Hledáme rodinné památky na 1. svět.válku
Ohlédnutí za kočičí výstavou
Vyhodnocení ovocnářské soutěže - O nejkrásnější jablko
Ovocnářská výstava - I.ročník
Vyhodnocení malířské soutěže
Články - Hlavní budova
Vykopávky muzea v r. 2019
Uzavření muzea trvá, ale sledovat nás můžete na FB a Instagramu.
Výzva
Články - Křížova vila
Zmizelé a ohrožené krásy města Žatce
Procházka Křížovou vilou
Články - Stará papírna
Zachráněný exponát 2020
Změna otevírací doby Staré papírny
Zachráněný exponát 2019
Otevírací doba papíren o Vánocích
Zachráněný exponát 2018
Dějepisný seminář
Kroužek mladých muzejníků
Zachráněný exponát 2017
Uzavření budovy Stará papírna
Projekt Papíren v Žatci soutěží o cenu Gloria musealis
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.