Historický a urbanistický vývoj města Žatce

Nejstarší písemná zmínka o Žatci je datována k roku 1004. Kronikář Dětmar z Merserburku popisuje tehdejší boje o český knížecí stolec, v nichž hrál Žatec významnou roli coby jedno z předních center přemyslovského státu. Na tuto bouřlivou dobu odkazuje i tzv. žatecký poklad (šperky, mince, stříbrné hřivny). Časem se přemyslovské hradiště stalo významným královským městem. Žatec patřil k největším městům v zemi. V husitské době se stal Žatec jedním z center husitství. Víru zdejších obyvatel a sílu městských hradeb prověřila 2. křížová výprava v roce 1421. Obrovská přesila křižáků nebyla schopna po několik týdnů dobýt městské hradby, a byla tak nucena odtáhnout s nepořízenou. Žatec ovšem nebyl jen mocenským centrem. Své místo tu měla i kultura. V Žatci jako městský písař působil Jan ze Žatce, autor slavného díla Oráč a smrt považovaného za jedno z nejdůležitějších literárních děl 15. století. Kromě toho na Žatecku působil i Václav Hájek z Libočan, autor známé Kroniky české, která sloužila dlouhou dobu jako základní dílo o české historii. Její ukázku můžete naleznout v naší expozici.
K Žatci patří neodmyslitelně chmel. Na tradici s tím spojenou ukazují dobové fotografie a zemědělské náčiní, které je s jeho pěstováním spojeno.

 

Historie města
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.