Gravettien

Další mladopaleolitická kultura (název podle lokality La Gravette ve Francii) spojená především s „lovci mamutů“ a rozšířená v Evropě v období asi 30 000 až 18 000 let př. n. l. Mezi nástroji štípanými z kamene jsou pro ni typické hrotité čepele, hroty, škrabadla a rydla. Umělecké projevy tehdejších lidí představují zejména řezby, figurální zobrazení žen (tzv. venuše) a zvířat. Tato kultura není na Žatecku průkazně doložena. Nejbližšími lokalitami je Lubná na Rakovnicku s nálezem dvou ohnišť na ploše s nejhustšími stopami osídlení a lovecká stanice ve Stadicích na Ústecku. Na samotném katastru Žatce známe dvanáct míst, kde došlo k nálezům mamutích zubů, celé kostry  i jednotlivých kostí mamuta a nosorožce. Například v pískovnách poblíž dnešní Čeradické ulice na jihozápadním okraji města se v letech 1897-1909 postupně narazilo na jedenáct mamutích zubů a jednu kompletní kostru. Další mamutí zuby se našly na protilehlém návrší Černovka a u pivovaru Dreher. Odtud jsou uváděny i kosti nosorožce. Posledním místem nálezů mamutích a nosorožčích kostí jsou cihelny nad Perčským údolím.  Jelikož nebyly tyto lokality odborně zkoumány, nemůžeme bezpečně prohlásit, zda šlo o úlovky mladopaleolitických lovců či o kusy uhynulé přirozenou cestou bez přičinění člověka. Podle jejich umístění na návrších s dobrým rozhledem po okolní krajině by však bylo možno je považovat za nepřímý důkaz pobytu „lovců mamutů“ i na území Žatce.

gravettien
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.