Archeologická sbírka - fond bývalé expozitury ArÚ v Mostě

Sbírkové předměty pocházejí z regionu Žatecka, převážně z okresu Louny, výjimečně i okresů sousedních (okr. Most, okr. Chomutov). Zastoupeny jsou zejména následující lokality: Velemyšleves, Tvršice, Minice, Čeradice, Truzenice, Trnovany, Sýrovice,, Soběsuky, Siřem, Seménkovice, Sedčice, Pšov - vrch Rubín, Dobříčany, Chotěbudice, Bezděkov, Pšov, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Libočany, Líčkov, Dolánky.

Sbírka dokumentuje období pravěku, časné doby dějinné, raného a vrcholného středověku počínaje mladší dobou kamennou (neolit) a konče cca 16. stol. Sbírka vznikla záchrannou činností bývalé Expozitury Archeologického ústavu ČSAV založené r. 1953 v Mostě (nyní Ústav archeologické památkové péče SZ Čech Most). Na výzkumech se podíleli odborní pracovníci expozitury, zejména dr. D. Koutecký, dr. Z. Smrž, dr. J. Bubeník ad. Sbírkový fond byl předán do muzea v Žatci v r. 1993. Předány byly lokality teritoriálně spadající do sbírkové oblasti žateckého muzea. Důvodem předání bylo mj. kritické ohrožení sbírkových předmětů, způsobené zatopením depozitářů v druhém suterénu přesunutého děkanského kostela v Mostě, kde byly původně uloženy.

Sbírku tvoří zejména keramické zlomky, celé nádoby a části rekonstruovaných nádob, jiné výrobky z pálené hlíny (přesleny, závaží), zvířecí a lidské kosti, kostěná a parohová industrie, kamenné předměty, bronzové a železné zbraně nástroje, ozdoby a součástky oděvů, mazanice, uhlíky, struska, ojediněle výrobky ze skla. MATERIÁLY: keramika, kost, paroh, kámen, bronz, železo, dřevo, sklo.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.