Kostel sv. Víta

V dlažbě Dvořákovy ulice je vyznačen půdorys raně románského kostela sv. Víta. Vznikl jako dřevěná stavba uvnitř hrazeného dvorce z 11. století, která zanikla nejspíše požárem. V tomtéž století byl přestavěn na zděný jednolodní kostel s půlkruhovou apsidou. Z původního vlastnického kostela se ve 12. století stal kostel farní, který sloužil obyvatelům předhradí. Po vzniku města ve 13. století se zde přestalo pohřbívat a sloužil jen jako kaple. Ještě koncem 14. století je zaznamenána donace na obnovu mší v kostele sv. Víta. K zániku došlo po roce 1409. Půdorys kostela včetně přilehlého pohřebiště byl odkryt archeologickým výzkumem.

Kostel svatého Víta - půdorys z archeologického výzkumu (použito z knihy ŽATEC)
Kostel svatého Víta - půdorys z archeologického výzkumu (použito z knihy ŽATEC)
Zachovalé severozápadní nároží překrývající starší hroby náležející dřevěnému kostelu. Náhrobníky z konce 12.století byly ve 13.století použity na chodník ke vstupu do kostela. (použito z knihy ŽATEC)
Zachovalé severozápadní nároží překrývající starší hroby náležející dřevěnému kostelu. Náhrobníky z konce 12.století byly ve 13.století použity na chodník ke vstupu do kostela. (použito z knihy ŽATEC)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.