Libočanská branka

Libočanská branka č.19 - výřez z veduty J.WillenbergaSpojení s Podměstím zajišťovala také štíhlá Libočanská branka nebo fortna. Původně však Žatečtí říkali stejně i protilehlé bráně, kterou nejčastěji nazývali Mlynářská podle předměstí, kam vedla. I k ní se chodilo po kamenném schodišti a byla stržena ve 2. čtvrtině minulého století.Dochovaná Libočanská branka je vysoká skoro 19 metrů. Má protáhlý půdorys s hlubokým a úzkým průchodem. Z města se otevírá lomeným obloukem s jednoduše skosenou hranou, stejná arkáda je i na vnitřní straně. Fasáda má charakter pozdního 18. století. První poschodí branky má lomenou valenou klenbu, ostatní patra jsou plochostropá. Gotické zdivo nesahá až k barokní hlavní římse, neboť hořejšek věže byl nastaven. Do roku 1879 stála u branky bašta s pamětní deskou a letopočtem 1463 - datem dokončení výstavby pozdně gotických hradeb. V současné době branka slouží k bydlení, přízemí je využíváno ke komerčním účelům.

Libočanská branka - pohled od západu
Libočanská branka
Libočanská branka z doby kolem poloviny 19.století (vyobrazení od W. Kandlera)
Libočanská branka z doby kolem poloviny 19.století (vyobrazení od W. Kandlera)
Libočanská branka v současnosti - pohled od východu a západu
Libočanská branka v současnosti - pohled od východu a západu
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.