Ludwig Engl

V domě č.p. 1100 ve Fügnerově ulici bydlel ve 30. letech učitel, grafik, konzervátor a kronikář města Ludwig Engl. Narodil se 27. prosince 1872 v Rybářích u Karlových Varů. Po absolvování učitelského ústavu v Chomutově působil jako pedagog v Žaboklikách, Libočanech a v Žatci. Zde se i oženil. Pro svůj zájem o vykopávky byl na počátku 20. století jmenován konzervátorem památkové péče a působil i jako informátor ústředních archeologických institucí. Shromažďoval archeologické nálezy a některé rovněž publikoval. Jeho sbírka se v letech 1909-1914 dostala do Přírodovědného muzea ve Vídni. Za svoji záslužnou podporu renovace kostelíka sv. Jakuba byl vyznamenán čestným křížem „Pro Ecclesia et Pontifice". Od počátku roku 1914 do února 1936 vedl kroniku města Žatce, působil v městské radě a v roce 1936 byl druhým místostarostou. Škála jeho zájmů byla velmi široká – psal historické příspěvky, maloval, věnoval se mědirytectví, zajímal se o dění ve městě. Vytvořil pozoruhodný soubor grafik, zpodobňující nejvýznamnější objekty v Žatci v době kolem 1. světové války. Zemřel 9. července 1936 v Žatci.

Dům č.p. 1100 ve Fügnerově ulici kde bydlel Ludwig EnglLudvig Engl  Dům č.p. 1100 ve Fügnerově ulici kde bydlel Ludwig Engl         

Ukázka z díla Ludwiga Engla
Ukázka z díla Ludwiga Engla
Ludwig Engl - autoportrét
Ludwig Engl - autoportrét
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.