Z rekonstrukce objektu

Žatecké muzeum se dlouhodobě potýkalo s nevyhovujícím uložením sbírek a nedostatkem prostor pro nové přírůstky. V roce 2012 se chopilo myšlenky vybudovat nové depozitáře v chátrající budově bývalých papíren. Za podpory zřizovatele byla zpracována projektová dokumentace a podklady k žádosti o finanční dotaci. Poskytovatelem byl ROP Severozápad z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V letech 2014-2015 prošel areál rozsáhlou rekonstrukcí. V listopadu 2015 převzalo Regionální muzeum v Žatci budovu do své správy jako detašované pracoviště „Stará papírna". V jižním traktu se nachází v suterénu sklad obalového materiálu, v 1. a 2. patře depozitáře pro společenskovědní a archeologické sbírky včetně dvou boxů s klimatizačními jednotkami, umožňujícími uložení i těch nejchoulostivějších předmětů. Ve třetím patře je umístěna centrální knihovna muzea. Každé patro je vybaveno samostatnými studovnami. Obslužnost budovy zajišťuje nový osobní a nákladní výtah. Objekt poskytuje bezbariérový přístup včetně sociálního zařízení pro handicapované. V severním traktu vznikl v přízemí přijímací depozitář a moderní konzervátorské a restaurátorské pracoviště s depozitářem po konzervaci. V patře se nachází multifunkční sál pro veřejnost se stálou expozicí o historii žateckého průmyslu. Bezpečnost sbírek zajišťuje EZS, EPS, kamerový systém, centrální monitoring klimatu všech depozitářů a plynové hasicí zařízení (GHZ). Pracoviště tak splňuje všechny soudobé nároky na trvalé uložení sbírek muzejní povahy. Náklady na stavební práce a vybavení depozitářů dosáhly částky kolem 50 milionů korun, přičemž 85% nákladů bylo hrazeno z prostředků Evropské unie. Realizovaný projekt umožní přemístit kompletní sbírkové fondy do jediné budovy s dostatečnou rezervou pro další přírůstky a předat tak nenahraditelné kulturní a historické bohatství regionu dalším generacím. Nové depozitáře jsou kvalitativně významným krokem v péči o sbírky a jejich využívání směrem k veřejnosti.

S postupem rekonstrukce v letech 2014 - 2015 seznamuje návštěvníka expozice nazvaná „Záchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů muzea v jejich části", instalovaná na přístupovém schodišti z přízemí k multifunkčnímu sálu. Na sedmnácti panelech si zájemci mohou prohlédnout snímky chátrajícího objektu před započetím stavebních prací i proměnu jednotlivých prostor v jejich průběhu.

Ukázka dvou panelů „Z rekonstrukce papíren v Žatci“

 Panel 5  Panel 12

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.