Helmut Preidel
*1900 – † 1980
Helmut PreidelHistorik a archeolog. Narodil se v Podmoklech. Jako profesor působil v letech 1932 – 1939 na žateckém gymnáziu. Dne 1. března 1938 přednášel v muzeu o tzv. žateckém pokladu, který byl nalezen při stavbě skladu na Chmelařském náměstí roku 1937. Věnoval mu svoji publikaci Der Silberschatz von Saaz (1940). Psal také o nálezech z vrchu Rubín. Byl šéfredaktorem německého archeologického časopisu Sudeta. Jeho specializací bylo osídlení Čech germánskými a slovanskými kmeny. Dva z jeho článků otiskl roku 1937 a 1938 český muzejní časopis Krajem Lučanů (článek o Rubínu a nálezu slovanských hrobů z doby hradištní v dnešní ul. bří Čapků v Žatci). Jeho druhý článek byl uveden slovy redakce: „S radostí vítáme příspěvek profesora zdejšího německého gymnázia dr. Helmuta Preidela, který dokazuje, že i spolupráce s německými badateli jest možná a potřebná. Německé resumé otiskujeme proto, že v článku popsaný nález má velký význam pro celou Evropu, takže vzbudí zájem i zahraničních badatelů." Helmut Preidel má od roku 2000 pamětní desku na budově žateckého muzea. V tomto roce muzeum uspořádalo také výstavku k 100. výročí jeho narození.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.