František Ladislav Kopecký
*1907 – † 1983
KopeckV Žatci oblíbený učitel a ředitel muzea byl žateckým rodákem. Narodil se 7. března 1907 v Žatci v rodině chudého kamnáře. Roku 1908 ztratil on a jeho tři sourozenci otce. Matka pak pracovala jako zemědělská dělnice. Nadaný František vystudoval žatecký český učitelský ústav. V prvním ročníku Kraje Lučanů z roku 1927 najdeme jeho dva příspěvky. Stal se členem Českého muzejního spolku. Jeho prvním učitelským působištěm byly Trnovany. Za druhé světové války působil na obecné škole v Mořině (okres Beroun). Od června 1945 pracoval v muzeu v Žatci na poloviční úvazek. Zároveň ovšem také učil v Žíželicích a od roku 1946 na žatecké základní devítileté škole v Komenského aleji. Byl jedním z hlavních organizátorů dočesné. Psal popularizační texty o Žatci do řady novin a časopisů. Podílel se na sborníku 700. let Žatce. Byl ideovým poradcem kronikáře. Spolupracoval se Státním archeologickým ústavem v Praze. Do roku 1953 spravoval městský archiv, jehož část byla umístěna přímo v muzeu.
 
Velkou oblibu si získaly jeho rozhlasové pořady. Vedl rozhlasový kroužek při MěstNV. Při své práci v rozhlase nezapomínal ani na propagaci muzea. Populární byl jeho seriál S mikrofonem do muzea. Z historických období si oblíbil zejména husitství, které bylo i dobově prosazováno. Propagoval také regionální historii kmene Lučanů. Zorganizoval např. tři lučanské sjezdy odborníků na dějiny Slovanů v regionu (1955, 1956, 1963).
 
V 60. letech 20. stol. se stal členem okresní komise památkové péče. Byl v redakční radě měsíčníku Kulturní život Žatecka.
 
V 60. letech se podílel na přejmenovávání ulic v Žatci, připravoval expozici nejnovějších dějin. Po celou dobu svého působení doufal, že se muzeum přestěhuje blíže centru do Dvořákovy ulice, což roky marně prosazoval.
 
Jeho velké nasazení v popularizační práci i jeho dva úvazky měly samozřejmě i negativní stránky. Nezbýval čas na přesnou evidenci a práci se sbírkami, což se projevilo zejména při kontrolách muzejní činnosti v 50. a 60. letech. I přes počáteční nadšení pro muzeum se ve městě totiž záhy dostavily tradiční problémy kulturních institucí. Chyběly peníze a dostatek odborného personálu.
 
Rostoucí kritika muzejních odborníků při opakovaných kontrolách vedla k jeho rezignaci na funkci ředitele muzea 31. 8. 1966. Na jeho místo nastoupil mladý archeolog Josef Bubeník.
 
Jako učitel působil F. Kopecký i nadále, věnoval se i práci v jeho milovaném rozhlase. Publikoval v tisku. A také sbíral regionální pověsti. Muzeum s Kopeckým nadále spolupracovalo, zejména v 70. letech. Kopecký přednášel a připravil také normalizační výstavu k 60. výročí založení KSČ. Zemřel 12. října 1983 v Žatci. Kulturní měsíčník Žatecka se s ním rozloučil vzpomínkou v článku s titulkem: Odešel věrný syn města Žatce.

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.