6. Chyby na chmelových známkách

6. Chyby na chmelových známkách

Na chmelových známkách jsou nejběžnější především takové chyby v legendách, kterých se dopustili výrobci razidel z neznalosti jazyka, který nebyl jejich mateřštinou. Přestupky proti českému pravopisu, českému psaní osobních jmen a místních názvů, nacházíme poměrně hojně na známkách žatecké ražebny Rudolf Lässig. Naopak, chybný německý výraz byl vyražen na reversu žižkovské firmy Karnet a Kyselý navrženém pro zákazníky hlásící se k německé národnosti.

Kuriózní chyba je na žatecké ražbě pro Václava Běšínského z Cítolib. Název obce je uveden jako CÍTOLIPY. Chyba nebyla zákazníkem tolerována, proto byla realizována opravená emise.

lic0104-l-0099a.jpg lic0105-lr0100a.jpg lic0105-lr0100a.jpg

Česká diakritika činila v ražebně R. Lässig časté problémy. Nikdo nemůže pochybovat o nečeském původu známky Viktora Bečváře ze Soběchleb, kde je vydavatelovo příjmení uvedeno jako BEĆVAˇŔ. Podobné záměny a nezřídka i absence některých znamének jsou u známek vyrobených v Žatci pro české zákazníky poměrně běžné.

lic1298-l-1235a.jpg rub001a-lr0917r.jpg

Z neznalosti českého jazyka docházelo někdy k záměně křestního jména za příjmení. Na známce je uvedeno nejprve příjmení a potom křestní jméno, které je navíc zdůrazněno větším písmem. Zajímavým příkladem je ražba Bohumila Janečka z obce Milčeves.

lic0888-lr0848a.jpg

Pravopisná chyba je dokonce i na jednom z rubních razidel, které bylo součástí stálé nabídky firmy. Jde o chybějící kroužek nad literou "U" u hodnoty 30 LITRU CHMELE. Známky s tímto rubem jsou evidovány u pěti vydavatelů.

rub066-lr0328r.jpg

Chyby na rubní straně se dopustili i v žižkovském podniku Karnet a Kyselý. Namísto hodnoty 2 VIERTEL je na známce Rudolfa Nacka z Lišan u Žatce 2 VIERTL.

lischan-nack-lic.jpg rub086-r-0766r.jpg

Nutno konstatovat, že různými výrobci byly raženy známky s pojmenováním obce, které se odlišovalo od úředního názvu, které ale za chybné nelze považovat tehdy, když se jedná o starší nebo lidovou verzi místního názvu, kterou vydavatelé známek požadovali vyrazit na svých známkách. (Různé verze německého pojmenování obce Měcholupy, české názvy Konotopy, Nesuchyň, Pavlčín, Welhota...) Zůstává otázkou, zdali se neznámý výrobce dopustil chyby na ražbě Václava Amlera z obce Povlčín v okrese Rakovník, když název obce vyrazil ve tvaru PAVLČÍM.

lic1085-lr1030a.jpg rub022-lr1030r.jpg

Kromě chyb v legendách známek se někteří výrobci dopouštěli i chyb technologických. Poměrně běžné jsou nesprávná sesazení lícního a rubního razidla či zmetkové střížky, na kterých chybí část materiálu na úkor dříve vyraženého sousedního střížku. Chyby při výrobě jsou ovšem odlišnou problematikou, kterou se budeme zabývat na jiném místě.

 

© Marek Cajthaml 2002

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.