8. Jednověrtelové známky

8. Jednověrtelové známky

Nejběžnější nominální hodnotou uváděnou na chmelových známkách byl jeden věrtel, zvaný též čtvrtka, vyjádřený buď slovy nebo zlomkem 1/4. Tato hodnota byla uvedena na známkách 907 ze 1292 v současnosti evidovaných vydavatelů chmelových známek.

Hodnotu jednoho věrtele měly většinou i známky, na kterých byl údaj o nominální hodnotě vyjádřen legendou ZNÁMKA NA CHMEL, CHMELNÍ ZNÁMKA, PFLÜCKENMARKEN, HOPFENMARKEN, HOPFEN. Vyplývá to ze skladby nominálních hodnot známek vydavatelů vícehodnotových emisí. Logické je, že i vydavatelé pouze jediné známky bez určitého údaje o hodnotě takové známky používali především jako jednověrtelové.

Věrtel, německy Viertel, je staré označení nejen pro dutou míru pro sypké látky, ale i pro míru plošnou, jejíž velikost byla odvozena z velikosti plochy oseté osivem objemu jednoho věrtele. Byla čtvrtinou větší jednotky zvané strych, česky též korec, o objemu okolo 100 litrů. Věrtel byl ale často chápán jako samostatná kubická jednotka. Do zavedení metrické soustavy v Rakousku-Uhersku 1. 1. 1876 měl strych objem 93 litrů a věrtel tudíž 23,25 litru. Pravděpodobně od tohoto roku se začal užívat věrtel o objemu 25 litrů, jak o tom vypovídají nejen dochované známky s hodnotami 1/4 hl. Chmele nebo s dvojnásobkem 1/2 hl. Chmele či údaji 25 a 50, ale hlavně historické dřevěné odměrky na chmel z doby krátce po zavedení metrického systému, jejichž vypočítaný objem byl skutečně 25 litrů. Kdy došlo k přechodu z pětadvacetilitrového věrtele na třicetilitrový, není zcela jasné. Jisté je, že v českém chmelařství se užíval v pozdější době hlavně věrtel o třiceti litrech. Tento údaj uvádí učebnice Chmelařství autorů V. Zázvorky a F. Zímy, Praha 1956, objem 30 litrů vychází výpočtem z rozměrů pozdějších kovových odměrek na chmel, údaj 30 litrů chmele nesou i ruby některých známek.

Rubní strany jednověrtelových známek:

rub010a-lr1054r.jpg
Věrtel vyjádřený zlomkem 1/4, ražba R. Lässig Žatec, průměr 25,5 mm
rub019-lr0902r.jpg
Věrtel vyjádřený zlomkem 1/4, ražba Karnet a Kyselý Praha, průměr 22 mm
rub025a-lr0586r.jpg
Věrtel o 25 litrech, ražba R. Lässig Žatec, průměr 21,5 mm
Rub066__LR0328r
Věrtel o 30 litrech, ražba R. Lässig Žatec, průměr 21,0 mm
rub068-rub0068r.jpg
Věrtel o 30 litrech, neznámý výrobce, průměr 19,5 mm
rub034-lr0643r.jpg
Věrtel vyjádřený zlomkem a textem, ražba R. Lässig Žatec, průměr 21 mm
rub046-lr1470r.jpg
Věrtel vyjádřený číslem a textem, ražba Karnet a Kyselý Praha Žižkov, průměr 25,0 mm
rub049b-r-1558r.jpg
Věrtel vyjádřený číslem a textem, ražba Karnet a Kyselá Praha, průměr 25,5 mm
rub047-lr1469r.jpg
Věrtel vyjádřený číslem a textem, ražba Linksfeilerovo nožířství Louny, průměr 25,5mm
rub044-lr0574r.jpg
Věrtel vyjádřený číslem a textem, ražba Karnet a Kyselý Praha, průměr 22,5 mm
rub050-lr0101r.jpg
Věrtel vyjádřený číselným údajem, ražba R. Lässig Žatec, průměr 25,5 mm
rub054-lr1116r.jpg
Věrtel vyjádřený číselným údajem, ražba Karnet a Kyselý Praha, průměr 22,0 mm

 

   © Marek Cajthaml 2002

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.