15. Známky vydavatelů pohlednic

15. Známky vydavatelů pohlednic

Kolorit českého venkova při sklizni chmele je zachycen na četných dobových pohlednicích. Byly tištěny od sklonku 19. století po celou dobu ručního česání chmele. Jak dokládají texty sdělení, posílali je většinou do svých domovů sezónní dělníci.

Z dokumentárního hlediska jsou zajímavé ty, z nichž se dá zjistit, kdo je na pohlednici zachycen. Takových pohlednic není mnoho, z více než dvou set pohlednic s tematikou sklizně chmele, jež se nám dostaly do rukou, je jich pouze jedenáct.

Pozoruhodné jsou zvláště pohlednice těch chmelařů, jejichž chmelové známky se dochovaly.

Cecilie Hejdová z obce Hředle čp. 13 poslala 2. září 1914 svému manželovi Antonínu Hejdovi pohlednici na srbskou frontu. V textu pozdravu píše, že s prodejem chmele počká na mužův návrat. Nežli se jí a jejím třem dcerám (zcela dole vlevo) ale manžel a otec vrátil z válečné vřavy, musela hospodyně (první zprava) chmel prodat pětkrát.

01-cecilie-hejdova-hredle-c.jpg

0361-hredle-hejda-a.jpg 0361r.jpg
Mosaz, průměr 22,5 mm

Do Čimelic byla 18. července 1910 odeslána z Kněževse pohlednice zachycující česáče na chmelnici Josefa Patráka. Chmelařů toho jména bylo v Kněževsi více - v čp. 9, čp. 41 a čp. 57.

02-josef-patrak-knezeves.jpg

0537-knezeves-j-patrak.jpg 0537r.jpg
Mosaz, průměr 30,0 mm

Nápis křídou na tabulce U A L Lukášů Hřivice připomíná místo, kde byla vyfotografovaná skupina sezónních dělníků na pohlednici odeslané ze Zbečna 11. září 1913. Na "kovářských" známkách, přisuzovaných Antonínu Lukášovi, je kontramarka "D", která vypovídá o užívání známky v počátcích hospodaření hřivického JZD.

03-u-a-l-lukasu-hrivice.jpg

1-hrivice-lukas-ant.jpg 2-hrivice-lukas-ant.jpg

3-hrivice-lukas-ant.jpg 4-hrivice-lukas-ant.jpg
Železný plech tloušťky 0,4 mm, čtverce s ustřiženými rohy s délkami stran kolem 30 x 30 mm

Skupinová fotografie sezónních dělníků na chmelnici Josefa Schneidera z Měcholup je vročená nápisem na tabulce J. Schneider Hopfenpflücke 19 Michelob 15. Dokumentuje tak druhou válečnou sklizeň, která se odehrávala za absence mužů v produktivním věku.

04-j-schneider-mecholupy.jpg

0879-mecholupy-j-schneider.jpg 0879r.jpg
Mosaz, průměr 22,0 mm

0883-mecholupy-schneider-j.jpg 0883r.jpg
Mosaz, průměr 27,5 mm

Aloise Vajce z Ročova čp. 6 s manželkou Zdeňkou (druhý a čtvrtá stojící zprava) zachycuje skupinová fotografie ze sklizně v roce 1937.

05-alois-vajc-rocov-c-6.jpg

1191-rocov-vajc-a.jpg 1191r.jpg
Hliník, průměr 22,5 mm

Zmínka v textu pohlednice "Zde Ti zasílám skupinu z naší chmelnice..." blíže určuje místo vzniku fotografie, odeslané z Mutějovic Josefem Ulrychem 1. září 1913. Vydavatelem chmelové známky je pisatelův syn Adolf, její ražba byla realizována v době první republiky.

06-josef-ulrych-mutejovice.jpg

0977-mutejovice-ulrich-a.jpg 0977r.jpg
Mosaz, průměr 19,9 mm

Bez zajímavosti nejsou ani pohlednice pěstitelů chmele, jejichž chmelové známky nejsou v současnosti evidované. Přinejmenším jsou cenným příspěvkem k detailnějšímu poznání regionální historie.

Chmelnici Josefa Švestky z Lenešic zachycuje pohlednice vytištěná A. Schilderem - fotografem v Roudnici nad Labem. Poštovní razítko Lenešice nese datum 11. října 1910.

07-josef-svestka-lenesice.jpg

Text na neodeslané pohlednici Vzpomínka na r. 1928 29/8 v Úlovicích u p. Plachého blíže určuje místo, kde vznikla fotografie datovaná rovněž nápisem na jednověrtelové odměrné nádobě na chmel.

08-plachy-ulovice.jpg

Nápis na chmelovém žoku C. Patrák Kněževes determinuje pohlednici odeslanou krátce po vyhlášení první republiky. Dopisnici vydal rakovnický nakladatel J. Růžička.

09-c-patrak-knezeves.jpg

Chmelnici a hospodářství Rudolfa Patráka čp. 82 v Kněževsi dokumentuje pohlednice odeslaná z Kněževse 13. srpna 1902.

10-Rudolf-Patrák-Kněževes-č

Chmelnici V. Pařízka z Chrášťan zachycuje fotografie na dopisnici s datací 28. 8. 1901.

11-v-parizek-chrastany.jpg

20. listopadu 1901 byla z Kněževse odeslána dopisnice, na níž je fotografie chmelnice Ludvíka Procházky z Chrášťan. L. Procházkovi jsou připisovány tzv. kovářské známky, vyrobené ze zinkového plechu s ručně vyraženou číslicí 5.

12-Ludvík-Procházka-Chrášťa

 

  © Marek Cajthaml 2004

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.