17. Rubní strany k firmy R. Lässig

17. Rubní strany účelových známek firmy Rudolf Lässig

V literatuře o chmelových známkách jsou zmínky o "hybridních" ražbách, kdy za použití identického lícního kolku byly vyraženy dva druhy účelových známek. Zároveň s výrobou chmelových známek byly zhotoveny známky s nominální hodnotou znějící zpravidla na určité množství nápoje. U takových párových dvojic je logický jediný výrobce.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina vydavatelů těchto ražeb neprovozovala hostinec, lze uvažovat o využití známek v době sklizně chmele. Snad jimi byly odměřovány a evidovány požitky, jež námezdní síle plynuly ze smlouvy se zaměstnavatelem. K témuž účelu sloužily patrně i známky s hodnotou polévka (Suppe) a chléb (Brot).

Vydavatelů chmelových známek, kteří si v žateckém závodě nechali vyrazit kromě chmelové známky i známku k odlišnému účelu, není známo mnoho. S jistotou tak lze jako výrobky žatecké ražebny Rudolf Lässig uvést pouze tyto typy rubních stran:

1.) 1/2 LITER - průměr 25,5 mm

1-společný-líc 1-rub-chmel.jpg 1-rub.jpg
Společný líc, rub chmelové známky typ R. Lässig 10b, rub 1

2.) GUT FÜR EIN GLAS BIER 1/2 - průměr 21 mm

2-spolecny-lic.jpg 2-rub.jpg 2-rub.jpg
Společný líc, rub chmelové známky typ R. Lässig 5, rub 2

3.) 1/2 LITER - průměr 21 mm

3-spolecny-lic.jpg 3-rub-chmel.jpg 3-rub.jpg
Společný líc, rub chmelové známky typ R. Lassig 1a, rub 3

4.) SUPPE - průměr 21,2 - 22,4 mm

4-a-5-spolecny-lic-1.jpg 4-a-5-rub-chmel.jpg 4-rub.jpg
Společný líc, rub chmelové známky typ R. Lässig 7a, rub 4

5.) BROT - průměr 25,5 mm

 7-spolecny-lic.jpg 5-rub.jpg7-rub
Společný líc, rub chmelové známky typ R. Lässig 10b, rub 5

Uvedené druhy rubních stran jsou důležité pro poznání šíře nabídky účelových známek žateckého závodu a identifikaci dalších produktů tohoto výrobce účelových známek.

6.) KAFFEE - průměr 21 mm

6-spolecny-lic-mosaz.jpg6_společný líc - hliník

6-rub-chmelove-znamky.jpg 6-rub-kaffee.jpg

Společné líce, rub chmelové známky typ R. Lässig 31d, rub 6

7.) 1 Fl. (Flasche?) - průměr 25,5 mm

7-spolecny-lic-mosaz.jpg  7-spolecny-lic-poniklovany-zinek.jpg

7_rub chmelové známky  7-rub-1-fl..jpg

Společné líce, rub chmelové známky typ R. Lässig 73, rub 7
 

 © Marek Cajthaml 2004

Tento díl prošel úpravou v lednu 2010

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.