25. Známky s bližším označením vydavatele

25. Známky s bližším označením vydavatele

Co asi vedlo některé vydavatele chmelových známek k tomu, že si na svých ražbách přáli uvést kromě svého jména i své povolání či živnost? Byl to pouhý odraz dobového zvyku uvádět u poštovní adresy, kterou ve své podstatě byla lícní strana většiny chmelových známek, i povolání adresáta? Nebo to byla snaha vyvýšit se nad svými sousedy? Ať je tomu jakkoliv, takové známky dokumentují např. skutečnost, že se pěstováním chmele zabývaly vedle chmelařů - profesionálních zemědělců, i jiné skupiny obyvatelstva.

V obou jazykových skupinách se vyskytují obdobné titulatury. Na české straně jsou to rolník, statkář (obr. 1), hostinský, majitel dvora, nájemce dvora. Na německojazyčných ražbách najdeme označení Landwirt, Gastwirt (obr. 2), Gutspächter (obr. 3), Mühlenbesitzer, Schmied (obr. 4) a Rittmeister (obr. 5). O sociálním postavení vydavatelů známek nás informují i na známkách uvedené živnosti - mlýn (obr. 6) a pekárna (obr. 7), chmelové známky vydali i nájemci pivovarů (obr. 8).

01-zizelice-havranek-a.jpg  01r.jpg
Obr. 1
02-a.-hubler-gastwirt.jpg 02r.jpg
Obr. 2
03-dobricany-r.-stohr.jpg 03r.jpg
Obr. 3
04-mala-cernoc-schorsak-hei.jpg 04r.jpg
Obr. 4
05-polerady-hufski.jpg 05r.jpg
Obr. 5
06-divice-krenek-b.jpg 06r.jpg
Obr. 6
07-rocov-ibla-f.jpg 07r.jpg
Obr. 7
08-rocov-sramek-v.jpg 08r.jpg
Obr. 8

Vzácně se mezi vydavateli chmelových známek vyskytují i osoby honosící se vysokoškolským titulem. Na chmelových známkách evidujeme několik doktorů - většinou právníků (obr. 9), inženýry (obr. 10) a diplomované inženýry. Zdali mezi ně možno zařadit i Josefa Fritschku z obce Břežany na Žatecku (obr. 11), který na svých známkách udával Oekonom a Ökonom, není známo. Německý výraz Ökonom lze přeložit několika způsoby, kupříkladu jako hospodář, zemědělec, ekonom, odborný zemědělský poradce či odborník v zemědělské nebo politické ekonomii.

09-jesenice-j.-philipp.jpg 09r.jpg
Obr. 9
10-hermanov-k.-hes-inz.jpg 10r.jpg
Obr. 10
11-brezany-fritschka-j.jpg 11r.jpg
Obr. 11 (zvětšeno - průměr 20,8 mm)

Na okraj je zde třeba zmínit známky vydané církevními institucemi. Nejstaršími jsou známky dolnoročovského augustiniánského konventu, jejichž ražba spadá do éry Rakouska-Uherska (obr. 12 a 13). Do období předmnichovské republiky lze přiřadit ražby faráře Václava Kubíčka z obce Domoušice čp. 128 (obr. 14), chmelové známky fary v Senomatech (obr. 15) a faráře z Vidhostic P. Josefa Zeischky (obr. 16).

12-rocov-augustiniansky-kon.jpg 12r.jpg
Obr. 12
13-rocov-augustiniansky-kon.jpg 13r.jpg
Obr. 13
14-Domoušice-Kubíček 14r.jpg
Obr. 14
15-senomaty-fara.jpg 15r.jpg
Obr. 15
1606-vidhostice-zeischka-lic.jpg 1606rub.jpg
Obr. 16

 

  © Marek Cajthaml 2006

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.