31. Sbírka chmelových známek RMŽ

31. Sbírka chmelových známek Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci

Nejprve uveďme několik statistických údajů o sbírce chmelových známek, kterou můžete vidět v Kabinetu chmelových známek našeho muzea.

V současnosti (březen 2009) vystavená sbírka obsahuje celkem 750 druhů strojně vyrobených známek, z nichž je 497 zastoupeno dvěma exempláři dokumentujícími líc i rub známky.

Součástí sbírky je rovněž 47 tzv. kovářských známek a ukázky papírových známek vytištěných na způsob šatnových lístků nejen z doby kolektivizovaného českého venkova, ale i papírové známky s německou legendou, která limituje horní časovou hranici jejich tisku rokem 1945.

Sbírku chmelových známek doprovází ukázka několika účelových známek vyrobených žateckým závodem Rudolf Lässig, který byl nejvýznamnějším výrobcem chmelových známek v první polovině 20. století v Čechách.

Expozice tak čítá celkem více než 1300 sbírkových předmětů, mezi nimiž lze najít 26 unikátních známek známých pouze v jediném exempláři. Z těch je namístě zvlášť zmínit zejména pětivěrtelovou známku Leopolda Telatka ze Žatce, nalezenou při archeologickém průzkumu žateckých hradeb roku 2002, a unikátní soubor ražeb Karla Eisensteina ze Sádku.

Zajímavostí prezentovanou mezi kovářskými známkami jsou měděná nouzová platidla žateckého obchodníka Franze Wanky z let 1848 – 1849. Ty byly muzeu darovány v padesátých letech 20. století jako součást souboru starých kovářských známek z obce Rybňany, kde tyto mince byly po ukončení jejich oběhu pravděpodobně dále užívány jako chmelové známky.

Pozoruhodné známky byly do expozice zapůjčeny z Oblastního muzea v Lounech. Jsou to především vzácné známky augustiniánského konventu v Ročově a kuriózní chyboražba - známka Václava Běšinského z Cítolib s chybou v názvu obce.

 

Tato stránka bude průběžně aktualizována.

ZPĚT

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.