Rubní strany chmel.známek nominálních hodnot menších než jeden věrtel

Čísla v závorkách jsou číslování rubních stran z publikace České chmelové známky M. Cajthamla, údaj v mm značí průměr střížku.

Rub092__LR0200r.jpg
19,19 KB 
360 x 361
1 (92) 21,5 mm

Rub139__LR1612r.jpg
16,85 KB 
307 x 307
2 (139) 18,0 mm

Rub142__RUB0142r.jpg
13,96 KB 
354 x 351
3 (142) 21,0 mm

Rub143__R_0065r.jpg
17,52 KB 
360 x 361
4 (143) 21,5 mm

Rub144__LR1256r.jpg
21,01 KB 
427 x 428
5 (144) 25,5 mm

Rub145__R_1240r.jpg
16,26 KB 
313 x 314
6 (145) 18,0 mm

Rub146__R_1192r.jpg
15,80 KB 
357 x 361
7 (146) 21,0 mm

Rub147__Li_R_146_25mm.jpg
19,80 KB 
402 x 405
8 (147) 25,5 mm

Rub148__R_1257r.jpg
20,64 KB 
427 x 427
9 (148) 25,0 mm


© Marek Cajthaml 2002

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.