Podivuhodné osudy 'žateckého' lva aneb Jak strojvůdce pendolina ...

PODIVUHODNÉ OSUDY „ŽATECKÉHO“ LVA aneb JAK STROJVŮDCE PENDOLINA ZNOVUOBJEVIL VÝZNAMNOU PAMÁTKU

F 728V únoru roku 2016 upozornili Ivo Valášek a jeho syn Přemysl RMŽ v Žatci na nápadnou podobnost lva Splaváka umístěného ve Starých Splavech u Máchova jezera se žateckým lvem umístěným původně na žateckém pomníku padlých v první světové válce. Dle svědectví pamětníků i pramenů skončil již za války sňatý, ale zachráněný žatecký lev po roce 1948 ve sběrných surovinách. Češi neměli zájem obnovovat německý pomník, který byl od 30. let místem shromáždění s nacionalistickým podtextem, byť na něm byla i jména padlých s českými kořeny. Celý pomník proto musel zmizet. Podobně jako po roce 1918 jeho předchůdce, pomník Josefa II. Habsburského, který stával na stejném místě. Odsunutí sudetští Němci želeli lva ve svých vzpomínkách stejně jako kdysi sochy císaře. A možná ještě více, protože na pořízení žateckého lva se dle svědectví kronikáře v Žatci vybíralo ve veřejné sbírce, což znamenalo, že se chodilo i s kasičkou dům od domu.
 
Vše nasvědčuje tomu, že žatecký lev, vytvořený teplickým sochařem Antonem Schaffem roku 1930, přežil nejen válečné nařízení o sběru kovů z r. 1942. Přežil i období poválečné a nástup komunistů k moci. Nejprve byl umístěn za Starými Splavy na skále nad chatovou osadou nazvanou příznačně: Pod lvem. Ta byla založena roku 1957. Po rozsáhlé opravě v dílně restaurátora Petra Podzemského našel lev roku 2006 nové útočiště v parku u penzionu Mlýn, nedaleko hráze Máchova jezera. Na skále ho připomíná pamětní tabulka. ftgm_deska2
 
Socha sama i historické souvislosti, které zjistili pracovníci muzea (P. Holodňák, J. Holštajn a M. Krausová) napovídají, že žatecký lev začal svůj druhý život v romantickém prostředí u Máchova jezera. Zde také získal nové jméno Splavák – podle Starých Splavů. A také velkou oblibu u chatařů i turistů. Nejen děti se se Splavákem rády fotí.
 
DSC_0120Chatařské družstvo Pod lvem, založené roku 2002, uvádělo roku 2016 na svých stránkách http://www.levsplavak.webzdarma.cz/historie.htm: Chatová osada i družstvo je pojmenováno podle kovové plastiky LVA kterou chataři před mnoha lety postavili na skále nad osadou a která byla mezi turisty proslavená. Socha byla bezdomovci značně poškozena při pokusu o odcizení do šrotu a po nákladné opravě byla obcí umístěna v centru Starých Splavů v parku u mlýna."
 
O popularitě lva v regionu svědčí jeho příběh zveřejněný na internetu (https://www.geocaching.com/geocache/GC4QDR6_po-stopach-lva-splavaka) opírající se o svědectví dnes již nežijících pamětníků: „Sochu lva našel v litoměřickém kovošrotu po válce bývalý ředitel Střední průmyslové školy v České Lípě pan Hora, který v osadě měl už tehdy chatu a dokonce byl jejím předsedou. Odkoupil jí pro strojírenskou školu a v rámci výuky se měl lev postupně opravit. Stát měl údajně právě před touto školou. Osud lva byl velmi pestrý a tak se stalo, že neskončil před školou (tam se postavil tryskáč), ale právě na skále nad chatovou osadou ve Starých Splavech. Byl pro děti z osady i dosti zajímavou atrakcí a podle vyprávění vnuka pana ředitele Hory tam tehdy nějaké dítě ze lva spadlo přímo dolů ze skály, naštěstí se prý nic kromě boulí a odřenin nestalo. Po revoluci už dopadl lev tak, jak se píše dále a prý tam ležel zraněný roky!!!!! Mimo jiné se začala vznášet četná obvinění na syna pana ředitele Hory, že se tam stahují turisti, kteří si lva fotí a narušují tak klid osady. Mimo jiné se tam vystřídalo i dost zlodějů, kteří o lva usilovali. Pan ředitel Stanislav Hora, kterého určitě studenti SPŠ strojní v České Lípě pamatují, už nežije. Zanechal však odkaz nejen jako skvělý učitel, ale i jako dobrý člověk. Za tuto informaci děkuji svému otci jako bývalému studentovi pana ředitele Hory, který zná vnuka pana ředitele, oslovil jej a zjistil tak pro nás všechny další historii tohoto úžasného lva." DSC_0094
 
Žatecký lev byl lvem německým, jeho podoba byla inspirována slavnou a často napodobovanou sochou lva ze severoněmeckého Braunschweigu. Ten stojí na vysokém podstavci uprostřed hradu Dankwarderode v centru Braunschweigu. A pokud by vám bylo líto, že se nejedná o lva českého, vězte, že praotec lvů německých v Braunschweigu inspiroval pověst o českém hrdinovi Bruncvíkovi. To už je ale jiná historie.
(Milada Krausová)

 

Tisková konference:

Dne 22. března 2016 uspořádalo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci tiskovou konferenci k nečekanému objevu. S dobrodružnými historickými osudy žateckého lva seznámili četné zástupce médií pracovníci žateckého muzea. Na četné dotazy odpovídali objevitelé lva, otec a syn Valáškovi. O náročné rekonstrukci jedinečné památky, která nyní střeží klid Máchova jezera, promluvil restaurátor Petr Podzemský z Prahy.
 
Další informace naleznete na těchto odkazech:

http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/sochu-zateckeho-lva-objevili-nalezci-po-temer-70-letech-u-machova-jezera--1596204

http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/socha_lev_muzeum_zatec_20160322.html

http://usti.idnes.cz/socha-lva-z-zatce-u-machace-dci-/usti-zpravy.aspx?c=A160323_2234554_usti-zpravy_vac2

Foto z tiskové konference

DSC_0239
DSC_0228
DSC_0227
DSC_0224
DSC_0208
DSC_0206
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.