Fotografické ohlédnutí za EHD 2018 v Žatci
Letošní EHD 2018 v Žatci, které se konalo v sobotu 15. září 2018 bylo pojato trochu netradičně. Kromě objektů bylo zpřístupněno 17 žateckých dvorků, na kterých bych připraven bohatý program. A že se líbil, dokládá i statistika návštěvnosti na jednotlivých dvorcích. Nejvíce byl navštíven dvorek HISTORICKÝ, dále MÓDNÍ, KULINÁŘSKÝ, TRHOVÝ v těsném závěsu VESELÝ. Děkujeme všem spolupracujícím organizacím a soukromým osobám za zajištění průběhu programu.
 
Městské divadlo  331
Stará papírna 158
Hlavní budova muzea  122
Řemeslný  259
Květinový    96
Pohybový  280
Chmelařský  91
Chovatelský  213
Filmový - Sladovna  281
Svatojakubský  194
Trhový    438
Školní    405
Komunitní  333
Módní  469
Historický  496
Relaxační  432
Veselý - kreativní  437
Pohádkový  240
Hudební   
213
Kulinářský 
452

Foto z EHD 2018

Do programu EHD se zapojila i škola SOU a SOŠ SČMSD, Žatec.
Kulinářský dvorek v prostranství školy čp. 95.
Studenti SOU a SOŠ SČMSD Žatec otevřeli dvorek kulinářský.
Pohybový dvorek byl na dvorku čp. 814.
Prezentace stájí Bezděkov na pohybovém dvorku.
Na pohybovém dvorku si děti mohly vyzkoušet obří bubliny.
Tvorba obřích bublin na dvoře u čp. 814.
Tvorba obřích bublin.
Prezentace Aerobic club Angels Rakovník.
Na pohybovém dvorku vystoupila děvčata z Aerobic clubu Angels Rakovník.
Nejvíce lákala jízda na koni.
Občerstvení na pohybovém dvorku zajistil pan Kákona.
Aerobic club Angels Rakovník na pohybovém dvorku.
Děvčata z Aerobic clubu Rakovník.
Tanečky předvedla ZUŠ Žatec.
Otevřeno bylo i Chmelařské muzeum.
Zadní trakt čp. 353 - chovatelský dvorek.
Na chovatelském dvorku se představili včelaři ze Žatce.
Dalším otevřeným místem byla Galerie Sladovna - filmový dvorek.
Filmový dvorek v Galerii Sladovna odprezentoval film S láskou Vincent a také se zde malovalo s Ivou a Kryštofem.
Filmový dvorek v Galerii Sladovna v čp. 356.
Otevřeno bylo také ve dvoře U Svatého Jakuba.
Pan Černý s ochotou provázel návštěvníky po svatojakubském dvoře.
Vnitřní trakt Dvora U Svatého Jakuba  čp. 661
Trhový dvorek v Pasáži u Střelnice patřil Farmě Šťastný z Radíčevsi a Domovu pro seniory Žatec.
Domov pro seniory si připravil ukázky retro hraček, dílničky a stánky.
Na trhovém dvorku se prodávaly oříšky, likéry, džemy a koření.
Dámy z Farmy Šťastný Radíčeves v Pasáži u Střelnice měly široký výběr produktů a květin.
Zátiší na trhovém dvorku v Pasáži u Střelnice.
Zadní trakt školy ve Dvořákově ulici.
Školní dvorek ZŠ ve Dvořákově ulici čp. 24.
Školní dvorek v čp. 24.
ZŠ Dvořákova si připravila pro návštěvníky tvořivé dílny a soutěže.
K vidění byly výtvarné práce žáků školy.
Komunitní dvorek patřil spolku A dál?
Na komunitním dvorku se odprezentovalo i Občasné sdružení a Žatecký okrášlovací klub.
Stránky: 1 2 3 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.