Kolegium muzeí královských měst zasedalo v Žatci
foto kolegiumVe středu 27. března se v zasedacím sálu Staré papírny sešli zástupci muzeí královských měst Asociace muzeí a galerií ČR na svém pracovním jednání. Projednávány byly aktuální otázky z činnosti Asociace, z legislativy i přípravy nového zákona o muzeích. Dále byly diskutovány možnosti spolupráce členských muzeí při přípravě a zápůjčkách výstav, aktuální situace v jednotlivých muzeích, příprava akce Muzejní noc, expozic či rekonstrukcí ad. Na závěr jednání si přítomní zástupci muzeí prohlédli depozitáře žateckého muzea, byli seznámeni s jejich provozem a technickým vybavením a navštívili i výstavu o netopýrech a expozici o průmyslové výrobě v Žatci. Jednání se účastnili ředitelé a zástupci z MM Slaný, OM Louny, Muzea TGM Rakovník, ZČM Plzeň-MBH Rokycany, MM J. V. Sládka Zbiroh a Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.
 
PhDr. Radmila Holodňáková
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.