Výzva
Výzva
Po velmi úspěšné výstavě o žatecké Šroubárně jsme se rozhodli pro uspořádání obdobných výstav také o bývalé žatecké Frutě a Papírně.
Obracíme se proto na všechny bývalé zaměstnance nebo jejich děti s výzvou o spolupráci. Rádi bychom shromáždili fotografie ať už z výroby, tak zejména z nejrůznějších mimopracovních aktivit – schůzí, zábavných odpolední, aktivů, oslav, zájezdů, rekreací apod. Uvítali bychom rovněž propagační materiály podniků, nejrůznější letáky a samozřejmě i trojrozměrné předměty – např. odznaky, podnikové kroniky, kroniky kolektivů, případně oděvy s podnikovým logem, obalový materiál na výrobky a další.
 
Všechny zapůjčené předměty, pokud je nebudete chtít věnovat do sbírky muzea, samozřejmě vrátíme. Uvítáme i zprostředkování kontaktů na pamětníky, kteří by nám byli schopni přispět svými vzpomínkami na doby, kdy tyto závody byly prosperujícími podniky v Žatci.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou výstav tímto způsobem pomohou.
 
PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.