O našich exponátech vědí i v cizině
Žatecké Regionální muzeum navštíví ročně desítky badatelů od nás i ze zahraničí. Ze zahraničních zájemců se jedná nejčastěji o vědce i laiky působící v Německu, ale také např. v Polsku či Velké Británii. Najdeme mezi nimi i známé autory. K povinnostem badatele patří také zaslání publikace, pro kterou byly materiály získané v muzeu využity. V letošním roce se tak muzejní knihovna rozrostla např. o knihu známého německého historika Götze Alyho. Vyšla v prestižním vydavatelství ve Frankfurtu am Main. Obsahuje komentované dodnes aktuální texty židovského autora Siegfrieda Lichtenstaedtera, jehož život skončil roku 1942 v Terezíně. Kniha o kořenech antisemitismu má výstižný podtitul: O národním duchu a nenávisti k Židům. Žatecké muzeum poskytlo pro tuto publikaci zcela unikátní fotografii Siegfrieda Lichtenstaedtera, která byla použita přímo na obálce knihy. Fotografie a další použité materiály se zachovaly v korespondenci známého arabisty Eduarda Glasera uchovávané částečně v Žatci.
 
Také další kniha, která využívá materiály získané při studiu v Žatci, má velmi atraktivní a nadčasové téma. Výpravná obrazová publikace, jejímž autorem je Scott Nethersole, se zabývá uměním v renesanční Florencii. Art of Renaissance Florence: A City and Its Legacy vyšla ve známém londýnském nakladatelství Laurence King Publishing Ltd. Mezi fotografiemi vzácných uměleckých děl spojených s tímto italským městem najdeme také ilustraci, která je obsažena v jedné z knih uchovávané v žatecké historické knihovně. Jedná se o vzácný rukopis postily Hortulus Reginae z roku 1479, tedy o sbírku kázání od Adventu až do Velikonoc. Pro knihu o umění ve Florencii byl vybrán dřevořez z přídeští této knihy signovaný jménem italského autora: Baldino Baldini. Zachycuje výjevy ze života P. Marie.
V obou případech samozřejmě nesmí v publikacích chybět zmínka, že materiály pocházejí právě ze žateckého Regionálního muzea K. A. Polánka.
 
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.