Za Janem ze Žatce do Šitboře - tip na letní výlet
Malebná Šitboř u Poběžovic (okres Domažlice) se může pyšnit rodákem skutečně evropského významu. Byl jím středověký spisovatel, notář, písař a rektor slavné žatecké školy Jan ze Šitboře, kterého známe podle dalších míst jeho působení také jako Jana z Teplé či Jana ze Žatce. Díky aktivitám místního spolku Mikuláš, nazvaného podle ruiny tamního starobylého kostela zde najdeme několik nových připomínek slavného Jana, jehož jméno nechybí v žádné německé učebnici. I v Čechách je Jan po sametové revoluci dobře znám zejména studentům germanistiky, jako autor nesmrtelného díla Oráč z Čech – Ackermann aus Böhmen. Spor oráče se zosobněnou Smrtí, který nakonec rozsoudí až sám Bůh, byl a je skladbou vskutku nadčasovou, neboť i dnes je těžké vyrovnat se se smrtí blízkého člověka.
 
Příběh Jana ze Šitboře (Žatce) a jeho díla, připomíná nová výstava pod širým nebem, která byla za velkého zájmu veřejnosti zpřístupněna v sobotu 29. června 2019. V Šitboři tak již nenajdeme jen pomník slavného středověkého „úředníka", ale i podrobné a bohatě obrazově vybavené česko-německé panely informující o Janově životě a díle. A také o tom, jak bylo jeho dílo v průběhu staletí využito i zneužito v umění či v česko-německých vztazích.
 
Výstava je umístěna na malebném hřbitůvku za kostelem, o jehož záchranu usiluje právě spolek Mikuláš. Je volně přístupná. Realizována byla s podporou Euroregionu Šumava, Plzeňského kraje a města Poběžovice. Jejím hlavním autorem byl Dr. Jiří Stočes ze Západočeské univerzity. Vzhledem k tomu, že Jan dlouhá léta působil ve městě Žatci, nemohlo mezi institucemi, které se podílely na vzniku výstavy chybět ani Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, kde v současnosti probíhá také výstava s podobným tématem: Když v Žatci hráli Ackermana (https://www.muzeumzatec.cz/kalendar-kdyz-v-zatci-hrali-ackermanna.html).
 
Spolupráce žateckého muzea se západočeskou Šitboří bude pokračovat i nadále. Chystá se totiž nová publikace o Janovi ze Šitboře (Žatce), určená nejen odborné veřejnosti. Vyjít by měla v příštím roce.
 
PhDr. Milada Krausová, Ph.D. , Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Jan ze Šitboře - výstava

Vernisáž výstavy v Šitboři (1)
Vernisáž výstavy v Šitboři (2)
Vernisáž výstavy v Šitboři (3)
Vernisáž výstavy v Šitboři (4)
Vernisáž výstavy v Šitboři (5)
Vernisáž výstavy v Šitboři (6)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.