Muzejní noc v Žatci 2013

Do Festivalu muzejních nocí se zapojilo žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka již po sedmé a je potěšitelné, že v letošním roce se pro spolupráci podařilo získat i další organizace ve městě – Galerii v renesanční sladovně, Chrám chmele a piva, Městskou knihovnu, Turistické informační centrum a Základní uměleckou školu v Žatci. Zrodila se tak akce, která nabídla pestrou škálu programů, z níž si návštěvníci mohli vybírat podle svého gusta – od vernisáže výstavy obrazů Vlasty Kahovcové, violoncellového koncertu Olgy Šelembové, hrátek s knoflíky, drátky, keramikou, Máchou i chuťovými buňkami v muzeu, přes knihovnické dílny v Městské knihovně, prohlídky výstavy obrazů za doprovodu živé hudby a kostýmovaných průvodců v Galerii sladovna, pěší výstupy na Chmelový maják nebo radniční věž až po setkání s oživlým Borešem a pod jeho vedením bylo možné vydat se i na komentovanou prohlídku některých památek ztichlého nočního Žatce.

Otevřenými objekty prošlo v době od 18.00 do 24.00 hodin téměř jedenáct stovek zájemců. Všem, kdo s námi na programu muzejní noci spolupracovali a přispěli tak ke spokojenosti jejích návštěvníků, děkujeme.

Malé ohlédnutí za Muzejní nocí 2013

Slavnostní zahájení Muzejní noci vernisáží obrazů Vlasty Kahovcové. Úvodní slovo bylo v režii paní starostky Z. Hamousové
Autorka obrazů Vlasta Kahovcová
Vernisáže se zúčastnilo 86 lidí.
Violoncellový koncert O. Šelembové
Koncert Olgy Šelembové, která zahrála na violoncello v doprovodu klavíru
Udatný Boreš  provázel Muzejní nocí po památkách Žatce společně s historikem muzea Jiřím Matyášem
Komentovaná prohlídka se zastavila v kostele sv. Jakuba
Zde se návštěvníci dozvěděli o historii kostela
Další zastávka s Borešem byla na Kruhovém náměstí
V Galerii Sladovna pokračovala komentovavá prohlídka v kostýmech za doprovodu živé hudby. Návštěvníci se dozvěděli o historii tohoto objektu
Večerní prohlídky velmi zaujaly širokou žateckou veřejnost
Konec Muzejní noci byl naplánován na 24.00, kdy se z radniční věže ozvala znělka a hlas Boreše, který poslal návštěvníky domů.
Všem zúčastněným se Muzejní noc velmi líbila a organizátoři již nyní slibují Muzejní noc 2014.
V hlavní budově muzea se prezentovala cukrárna Svěženka z Kralovic s Hrátky s chuťovými buňkami, Městská knihova Žatec s Hrátky s Máchou a pan Ladislav Lokajíček s Hrátky s drátky.
 
Hrátky s drátky   Pan Ladislav Lokajíček tvořil drátěné objekty   Děti si mohly vytvořit např. prstýnek či přívěšek
 
Návštěvníci si mohli se ZUŠ v Žatci vyzkoušet tvorbu knoflíků z keramické hlíny Na zahradě také probíhalo hledání pokladu
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.