Žatecké muzeum na sympoziu v Rakousku
Ve dnech 21. až 23. září mělo Regionální muzeum v Žatci možnost prezentovat svůj historický vývoj i současnou činnost na mezinárodním muzeologickém sympoziu v rakouském městě Ried im Innkreis. Akce se zúčastnila více než stovka odborných pracovníků především městských muzeí ze Saska, Bavorska, Horního Rakouska a České republiky. Českou stranu zastoupili referátem kromě žateckého muzea i kolegové z Muzea města Brna a Městského muzea v Čáslavi. Posterové diskuse se zúčastnili pracovníci Muzea města Ústí nad Labem, Muzea Boskovicka a Muzea Bojkovska. V průběhu dvoudenního jednání na téma „Město a jeho identita – o potenciálu a budoucnosti městských muzeí" zazněla řada příspěvků, které ukazují, že se muzejníci potýkají v podstatě se stejnými problémy, bez ohledu na to, v které zemi působí. Vývoj žateckého muzejnictví je specifický tím, že v počátcích byl silně ovlivněn smíšenou národnostní strukturou s převahou německého obyvatelstva v oblasti bývalých Sudet.
 
Ve svém příspěvku představila ředitelka muzea R. Holodňáková stručně i město Žatec, Chmelařské muzeum, Chrám chmele a piva, Galerii Sladovnu i Muzeum Homolupulů. Přítomné kolegy seznámila s osudy muzejních sbírek a současnou činností směrem k veřejnosti (Žatecký stroj času, Festival Muzejních nocí či Dny evropského kulturního dědictví, budování nových depozitářů). Zmínila i současné úsilí o zapsání zóny památek chmelařské architektury do seznamu UNESCO. V rámci exkurze, kterou pro účastníky sympozia zorganizovalo Zemské ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku byla inspirativní zejména návštěva nově vybudovaných depozitářů skanzenu lidové architektury v obci Massing.
 
Budova Vlastivědného muzea v Ried im Innkreis. Uvítací projev prezidenta Svazu Hornorakouských muzeí Prof. Dr. R.. Sandgrubera. Prezentace žateckého muzea. Vzorně vedené depozitáře skanzenu v obci Massing.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.