Jednání Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří
V pondělí 20. dubna 2015 se v Křížově vile, pobočce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci uskuteční jednání Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří. Kromě přípravy nového programu budou projednávány možnosti společných projektů i aktuality z jednotlivých muzeí Euroregionu. Regionální muzeum v Žatci jako hostitelská organizace připravilo pro účastníky na závěr jednání exkurzi po památkách města a komentované prohlídky svých expozic.
 
PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea

Jednání Komise Euroregionu Krušnohoří

Jednání Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří se zúčastnila také starostka města Žatce Z. Hamousová, která přivítala členy komise.
Členové Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří v Křížově vile.
Zúčastnění si prohlédli interiéry Křížovy vily.
Společné foto Komise u Křížovy vily.
Po jednání a prohlídce Křížovy vily se přítomní odebrali do hlavní budovy muzea, kde si prohlédli nejprve Kabinet chmelových známek.
Poté se seznámili s interaktivní výstavou Žatecký stroj času.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.