Šperky z žateckého muzea na výstavě v Praze
ŠPERKY Z ŽATECKÉHO MUZEA NA VÝSTAVĚ V PRAZE

Dramatické období 5. století n. l. na území Čech a Moravy přibližuje výstava zahájená v úterý 26. 5. v Muzeu hlavního města Prahy. Pod názvem „Hroby barbarů - Svět živých a mrtvých doby stěhování národů" se návštěvníkům otvírá možnost spatřit unikátní soubory předmětů především z výbavy germánských hrobů. Jádrem výstavy jsou nálezy z výzkumu největšího pohřebiště této doby ve Zličíně. V letech 2005 až 2007 zde bylo prozkoumáno více než 170 hrobů. Přestože většina hrobů byla již v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové umělecké skvosty.

Regionální muzeum v Žatci se na této výstavě podílí zápůjčkou inventáře ženského hrobu z Měcholup. Jedinečná výbava v podobě stříbrných pozlacených spon, zlatého závěsku s almandinem, zlaté mince císaře Konstantina III., masivního stříbrného náramku, pozlacených kování opasku, toaletní soupravy a mnoha dalších předmětů svědčí o tom, že pohřbená zastávala v polovině 5. století na území Čech velmi významnou společenskou roli. Uvažuje se, že mohla být manželkou nějakého místního vládce či velmože. Ve výstavě je prezentována i její kresebná rekonstrukce.

Po dlouhé době je tento nález ze sbírek žateckého muzea představen v originále, takže i proto se na výstavu do Prahy vyplatí zajet! Expozice v Muzeu hlavního města Prahy potrvá do poloviny února roku 2016.

dr. Petr Holodňák

Z výstavy Hroby barbarů...

Muzeum hlavního města Prahy na Florenci (foto M. Krausová)
Záběr z vernisáže výstavy "Hroby barbarů" (foto M. Krausová)
Efektní instalace některých hrobů ze Zličína (foto M. Krausová)
Replika ženského oděvu z doby stěhování národů (foto M. Krausová)
Kresebná rekontrukce ženy z hrobu v Měcholupech u Žatce (foto M. Krausová)
Instalace šperků z hrobu z Měcholup ze sbírek žateckého muzea (foto M. Krausová)
Soubor předmětů z Měcholup, které je možno v originále vidět v Muzeu hlavního města Prahy (foto M. Frouz)
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.