Žatecký poklad je vystaven na Pražském hradě
Poté, co se v květnu do Muzea města Prahy dočasně přestěhoval do výstavy „Hroby barbarů" unikátní inventář ženského hrobu z doby stěhování národů z Měcholup, byl do hlavního města v polovině června zapůjčen další skvost archeologické sbírky Regionálního muzea v Žatci. Podstatná část tzv. Žateckého pokladu, nejbohatšího českého stříbrného depotu raného středověku, tvoří jeden z mimořádných exponátů nově otevřené výstavy „Dědictví Karla Velikého" na Pražském hradě.
foto: M. FrouzExpozice s podtitulem „Raný středověk jako kolébka evropské kultury" představí návštěvníkům na unikátních exponátech nejen z Čech, ale i Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie dobu Karla Velikého a jeho nesmazatelný kulturní odkaz, který nadlouho výrazně ovlivnil rozvoj vzdělanosti a umění v celoevropském kontextu. foto: M. Frouz
Žatecký poklad je vystavován pouze při výjimečných příležitostech. V letech 2000-2002 mohli jeho část obdivovat návštěvníci prestižní putovní výstavy „Střed Evropy kolem roku 1000" v SRN, Polsku, Maďarsku a České republice. U příležitosti výročí první písemné zmínky o Žatci byl krátkodobě představen v Regionálním muzeu roku 2004 a naposledy v roce 2014.
Na Pražském hradě si jej společně s dalšími exkluzivními nálezy můžete prohlédnout od 17. července. Výstava „Dědictví Karla Velikého" v Tereziánském křídle starého královského paláce bude pro návštěvníky otevřena až do 14. října.

dr. Petr Holodňák

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.