Den otevřených dveří bývalých papíren
Den otevřených dveří bývalých papíren
Název akce: Den otevřených dveří bývalých papíren
Termín akce: 27. 11. 2015
Začátek: 12.00
Akce - Stará papírna

Bývalá žatecká papírna bude sloužit muzeu
V letošním roce byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce části budov bývalých papíren v Žatci, financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Poskytovatelem dotace byl ROP Severozápad. Prostory někdejší slavné kartonážky Moritze Lüderdorfa (pozdější pobočky Severočeských papíren SEPAP) budou Regionálnímu muzeu K. A. Polánka sloužit jako depozitář. Potvrdilo to svým usnesením o předání majetku do užívání muzeu zastupitelstvo Žatce na své schůzi dne 9. listopadu 2015. Své místo zde najde také nová expozice „Z historie žateckého průmyslu". Budova poskytne rovněž prostor pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Papírny - pohledniceJiž koncem listopadu se do bývalých papíren můžete přijít podívat i vy. Na pátek 27. listopadu 2015 od 12 do 17 hodin připravujeme Den otevřených dveří. Využijte této mimořádné příležitosti k seznámení se zrekonstruovanými prostorami specializovaných depozitářů, muzejní knihovny, studoven i konzervátorské dílny, které již brzy zaplní předměty a dokumenty z bohatých sbírkových fondů muzea. Prohlédnete si i multifunkční sál, ve kterém bude umístěna zmiňovaná expozice o místním průmyslu. Ta bude slavnostně otevřena vernisáží ve čtvrtek 3. prosince.

 

Z rekonstrukce papíren

Laboratoř-004
Laboratoř-014
Nádvoří-001
Nádvoří-012
Sál-001
Sál-013

Den otevřených dveří papíren

DSC_0605
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0610
DSC_0612
DSC_0616
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.