1316 - Rok, kdy se narodil král
1316 - Rok, kdy se narodil král
Název akce: 1316 - Rok, kdy se narodil král
Termín akce: 5. 5. 2016
Začátek: 17.00
Přednášky - Křížova vila

Rok 2016 je ve znamení připomínek 700. výročí narození otce vlasti Karla IV. Žatecké Regionální muzeum si připomene tuto osobnost přednáškou historičky Milady Krausové s názvem 1316 - Rok, kdy se narodil král. Přiblíží Vám dramatické období českých dějin plné domácích válek a svárů mezi šlechtou a panovníkem, která našla odraz i v množství beletristických zpracování. 09cs002Ožijí osudy Karlova otce Jana Lucemburského, jeho matky Elišky Přemyslovny i českých šlechticů Jindřicha z Lipé či Viléma Zajíce z Valdeka. Dozvíte se, jak se domácí hašteření promítlo do velké politiky země i do regionálních dějin. I to jak se skrz líčení dávných sporů později spisovatelé vyjadřovali k soudobých problémům. Část přednášky bude věnována samozřejmě také vztahu jmenovaných osobností k Žatci a okolí, místním legendám i prokázaným historickým souvislostem. Přednáška se koná dne 5. května v Křížově vile v 17. hodin. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.   

Fotografie z přednášky

Milada Krausová připomenula 700. výročí narození Karla IV. v přednášce 1316 - Rok, kdy se narodil král.   Milada Krausová pohovořila o osudech Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny, Karla IV. a dalších osobnostech.   Hosté na přednášce.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.