Výstavka nových archeol. přírůstků
Výstavka nových archeol. přírůstků
Název akce: Výstavka nových archeol. přírůstků
Termín akce: 1. 1. 2018 až 30. 12. 2018
Začátek: 09.00
Výstavy - Hlavní budova

NOVÁ VÝSTAVKA V ŽATECKÉM MUZEU
V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci si mohou od začátku tohoto roku návštěvníci prohlédnout novou výstavu archeologických nálezů získaných od dobrovolných dárců. Jedná se o kovové, převážně bronzové předměty, které pocházejí z oblasti Žatecka a Podbořanska a byly získány většinou pomocí detektorů kovů. Výrazným impulsem pro veřejné představení těchto archeologických nálezů bylo především odevzdání bronzového depotu - zlomků srpů z Vroutku. Jedná se pro náš region o výjimečný nález, ovšem i další předměty, které spolupracovníci s detektory kovů do muzea v posledních 4 letech přinesli, skýtají pro archeologické poznání Podbořanska a Žatecka velkou hodnotu. Zmínit lze např. dvě bronzová kopí ze střední až mladší doby bronzové, spony z doby římské, či dokonce minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu. Pro archeology jsou zásadní nejen samotné předměty, ale především jejich nálezové okolnosti, tj. místo nálezu, jeho uložení atd. Takovéto informace často mohou „příběh" konkrétního předmětu výrazně obohatit. A bezpochyby je důležité i vystavení nálezů, neboť tyto nálezy jsou cenným svědectvím o bohaté minulosti zmíněných regionů. Některé předměty dokonce pozměňují pohled archeologie na pravěké osídlení např. jižního Podbořanska.
Výstavka je umístěna ve vstupní hale hlavní budovy muzea a do budoucna je možné tyto výstavní prostory dále rozšiřovat. Proto bychom tímto způsobem rádi spolupracovali i s dalšími „amatérskými archeology", kteří mají zájem pomáhat při záchraně kulturního dědictví, zároveň jsou ochotni předměty předat k vystavení a zdokumentování a napomoci tak k odhalování naší dávné minulosti.

Mgr. Vojtěch Peksa

 DSCN5964a DSCN5973a DSCN5968a 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.