Třicetiletá válka a Žatec
Třicetiletá válka a Žatec
Název akce: Třicetiletá válka a Žatec
Termín akce: 1. 11. 2018
Začátek: 17.00
Přednášky - Hlavní budova

Emeritní lounský archivář a žatecký rodák PhDr. Bohumír Roedl se ve své přednášce pokusí nastínit základní události, které Žatec spojily s třicetiletou válkou. Východiskem bude podoba města a skladba jeho obyvatel před rokem 1618 ve srovnání se stavem na konci války. Během večera se návštěvníci seznámí s osudy některých protagonistů tehdejších událostí ve městě, jako byli Maxmilián Hošťálek z Javořice, Pavel Skála ze Zhoře nebo Bohuslav Strial z Pomnouše. Popsána bude návštěva Zimního krále, obsazení města v listopadu 1620 a způsob, jakým s měšťany a městem v následujících třiceti letech nakládala vojska císařská i okupační.
Přednáška TŘICETILETÁ VÁLKA A ŽATEC se uskuteční v hlavní budově Regionálního muzea v Žatci v Husově ulici 678 dne 1. listopadu 2018 od 17 hodin. Vstupné jednotné 30,- Kč.

Třicetiletá válka a Žatec

PhDr. Milada Krausová představila emeritního lounského archiváře a žateckého rodáka PhDr. Bohumíra Roedla.
Návštěvníci přednášky B. Roedla - Třicetiletá válka a Žatec.
Bohumír Roedl povyprávěl o Třicetileté válce ve spojení se Žatcem a osobnostech, jako byli M. Hošťálek, Pavel Skála, B. Strial.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.