Šrouby, hřebíky, dráty
Šrouby, hřebíky, dráty
Název akce: Šrouby, hřebíky, dráty
Termín akce: 17. 1. 2019 až 24. 3. 2019
Začátek: 17.00
Výstavy - Hlavní budova

výřez diplom šroubárnaRegionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve dne 17. ledna 2019 od 17 hodin do hlavní budovy muzea v Husově ulici 678 na slavnostní zahájení výstavy Šrouby, hřebíky, dráty..

Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Šroubárna Žatec. Okrajově se dotkne jejích předchůdkyň (drátovny Telatko, Reimannovy továrny na drátová lana, Mendlovy továrny, Bechertovy drátovny). Vystaveny budou katalogy výrobků, fotografie z činnosti agitačního střediska podniku a z podnikových oslav, péči o pracující zaměstnance a její mládež, najdete zde slovníček socialistických pojmů, nahlédnete do kroniky BSP. Exponáty do výstavy zapůjčili Ondřej Vonka, Jiří Mádl, Vlastimil Kotapiš a Alois Vlček. Na vernisáži vystoupí ZUŠ Žatec. Výstava potrvá do 24. března 2019.

Šrouby, hřebíky, dráty

Na úvod vernisáže Šrouby, hřebíky, dráty... zahráli žáci a učitelé ZUŠ Žatec.
Poté hosty přivítal bývalý ředitel Šroubárny Ing. Jan Prokeš a Ing. Martin Čížek, který objasnil, proč vznikl nápad uspořádat vzpomínkovou výstavu o Šroubárně.
Slavnostního otevření výstavy se zúčastnilo hodně bývalých pracovníků Šroubárny.
Výstava Šrouby, hřebíky, dráty připomíná slávu tehdejšího podniku, ale okrajově i předchůdkyně Šroubárny.
K vidění jsou výrobky, katalogy, reklamní předměty, různá ocenění, fotografie z různých oslav a konferencí Šroubárny.
Výstava potrvá do 24. března 2019.
Při rozjímání hostů na vernisáži se vkradl nápad uspořádat ještě vzpomínkovou besedu, která proběhne 28. února od 17 hodin v hlavní budově muzea.
Na besedě si prohlédneme krátké video z oslav výročí Šroubárny a další fotografie a exponáty, které se do výstavy nevešly nebo se teprve donesou z řad bývalých zaměstnanců.
Poděkování za půjčené exponáty patří Ondřejovi Vonkovi, Jiřímu Mádlovi, Janovi Vápeníkovi, Vlastimilovi Kotapišovi, Aloisovi Vlčkovi a Jindřišce Bajborové.
Některé výrobky Šroubárny v Žatci
Pohled do expozice.
Reklamní předměty podniku.

Reportáž z vernisáže od OK PLUS Žatec

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.