Dan Richter - 66 let tvorby.
Dan Richter - 66 let tvorby.
Název akce: Dan Richter - 66 let tvorby.
Termín akce: 27. 6. 2013 až 29. 9. 2013
Začátek: 17.00
Výstavy - Křížova vila

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve na novou výstavu "Dan Richter - 66 let tvorby. Malé nahlédnutí do malířského a grafického díla", která začne 27. června 2013 v 17. hodin slavnostní vernisáží.  Dan Richter v Křížově vile v Žatci zahájí svou výstavu malířských a grafických děl, kterou lze považovat za reprezentativní výběr jeho 66 let trvající malířské tvorby.
 
Specifická a jedinečná malířská cesta Dana Richtera (1930) nikdy nevedla vyšlapanou cestou. Autor se výtvarně  nevázal k žádné skupině či výtvarnému okruhu, jeho tvorba je od samého počátku nezaměnitelná, nenapodobující a osobitá. Má pramen v jeho bohatém vnitřním světě, kde se potkává poetičnost, krása, láska k pravdě i hluboká spiritualita, vzácně vyvažovaná humorem a čistou životní radostí. Filozofické a duchovní základy, na kterých staví Dan Richter své malířské i lidské působení, si osvojil už v mládí studiem filozofie a klasické malby, zejména starých mistrů.
 
Pevný a nekompromisní postoj duchovní i mravní mu v totalitní společnosti přinesl zákaz vystavování a vyloučení ze Svazu výtvarných umělců. Díky velkému talentu a preciznímu zvládnutí výtvarných technik i technologií však jméno Dana Richtera přes všechny překážky i samotářský způsob života brzy proniklo mezi veřejnost i umělce. Blízkým Richterovým přítelem byl dlouhá léta i malíř Oskar Brázda.
Témata  Richterových maleb a grafik, jen  zdánlivě prostá a idylická (krajina, zátiší, figurální kompozice) mají  spojující prvek - neustálé hledání smyslu lidského života a běhu světa. Své vidění světa vyjádřené výtvarnými prostředky (barvou, světlem i osobitou poetičností) Dan Richter přenáší na plátno či papír již 66 let a činí tak ve svém ateliéru uprostřed Českého středohoří dodnes.
Z grafických technik se autor věnoval zejména barevné litografii a serigrafii
Výběr z  grafického i malířského díla Dana Richtera bude v Křížově vile k vidění do 29. září 2013.
 
Dan Richter   Dan Richter   Dan Richter

Vernisáž - Dan Richter

Na úvod zazněly skladby v podání Žesťového kvarteta pražských symfoniků.
Pro velký zájem hostů se zahájení výstavy uskutečnilo ve Velkém sále.
Mluveného slova se za nemocného malíře ujala manželka pana Richtera Kristýna.
V expozici obrazů Dana Richtera.
Celkem se slavnostního zahájení výstavy zúčastnilo 122 lidí.
Výstavu je možno vidět do 29. září.

Reportáž z výstavy připravila televize OK plus Žatec

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.