Křest nové publikace
Křest nové publikace
Název akce: Křest nové publikace
Termín akce: 15. 12. 2014
Začátek: 17.00
Akce - Hlavní budova

Přední stranaŽatecké Regionální  muzeum K. A. Polánka Vás zve na prezentaci nové publikace historičky Milady Krausové „Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky.“ Dočtete se v ní o barvité minulosti města Žatec, které za války vzorně plnilo svou úlohu lazaretního města. Text doplňují unikátní fotografie ze sbírek muzea s tématikou žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války. Dozvíte se o tom, jak se ve městě za války světil meč branců, slavily císařovy narozeniny, kde se skrývali dezertéři, jak rostly ceny i kriminalita nebo co kronikář označil za ondatrový mor. Prezentace brožury proběhne v přednáškovém sále v hlavní budově muzea v Husově ulici. Po prezentaci  si můžete prohlédnout rozšířenou verzi výstavy Žatec – lazaretní město s novými exponáty zapůjčenými sběratelem Martinem Kloučkem. V průvodním slově bude připomenuta v Žatci zapomenutá předválečná návštěva budoucího císaře Karla Habsburka v Žatci (a patrona žateckých ostrostřelců) těsně před první světovou válku roku 1910. Jeho osobnost připomíná rovněž část výstavy, včetně válečných vyznamenání s jeho portrétem. Těšíme se na Vás v pondělí 15. prosince v 17.00.  

 PhDr. Milada Krausová, Ph.D.                 

Křest publikace Město Žatec za Velké války

Prezentace publikace Město Žatec za Velké války.
Slavnostní přípitek k pokřtění nové publikace.
Publikace Město Žatec za Velké války je k dostání v muzeu za 80,- Kč.
Hosté slavnostního křtu publikace, který se konal v muzeu 15. prosince 2014.
Někteří zájemci o publikaci si ji nechali podepsat autorkou PhDr. Miladou Krausovou.
Hosté křtu si mohli ještě prohlédnout výstavu Žatec - lazaretní město, která potrvá do 30. prosince.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.