Propozice projektu

Pahorkatina Džbán – nová kompletní dokumentace přírodních a kulturně-historických aspektů krajiny

Řešitel:

Mgr. Miroslav Černý

Hlavní zainteresované organizace:                                            Podnebí

OS pro L.R. K. Podlesí a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Anotace:

Cílem projektu je zdokumentování málo známých nebo dosud neznámých aspektů, které tvoří či tvořily krajinu Pahorkatiny Džbán a přilehlého okolí. Dokumentace probíhá na úrovni přírodovědní a společenskovědní.

Územní rozsah projektu:

Projekt je realizován na území Pahorkatiny Džbán a přilehlých oblastech, které s pahorkatinou kulturně nebo geograficky souvisí. Bližší vymezení viz. přiložená mapa.

Zájmová oblast dokumentace 

Témata dokumentace:

Geomorfologie, vodní hospodářství, zemědělská výroba, lesnictví, monitoring rostlin, monitoring živočichů, archeologie, písemné památky, kresby, malby, architektura, tradiční kultura.

Současný stav poznání studované problematiky:

GeomorfologiePahorkatina Džbán a její okolí jsou velmi cenná území z hlediska mnoha oborů. Centrální oblast pahorkatiny je od roku 1994 vyhlášena přírodním parkem, avšak od doby jeho vyhlášení nedošlo k vydání žádného souborného díla, které by pahorkatinu v klíčových oblastech mapovalo. Vydány byly jen dílčí studie o přírodě a kulturních památkách. Souborné monitoringy rostlin a živočichů jsou starší čtyřiceti let. Vzhled místní krajiny se však mění ze dne na den. Převažující procento všech zásahů do oblasti Pahorkatiny Džbán a jejího okolí lze hodnotit jako procesy se zničujícím vlivem. Velké procento tvoří také procesy, jejichž účinek na krajinu je diskutabilní. Unikátní vzhled pahorkatiny tak nenávratně zaniká.

Dosud vydané publikace a studie většího rozsahu týkající se pahorkatiny Džbán a okolí:

Josef Houda, Džbán – ochranářská studie, Louny 1969 .

Drobné sakrální památkyJosef Vařeka, Lidové stavitelství Slánska, Třebíz 1976.

Jiří Trejbal, Třebízké sušárny, Třebíz 1979.

Eva Volfová, Novostrašecko na kresbách Václav Fialy, Kladno 1994.

Andrea Škoudlínová – Josef Mudra, Přírodní park Džbán, Louny aj.1998.

Cíle projektu:

Hlavní cíl projektu – Výpravná publikace o Pahorkatině Džbán

Další cíle – novinový seriál v regionálních periodicích, trojvýstava na téma Džbán v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci

Způsob řešení:                       Archivní rešerše

Sběr podkladů, archivní rešerše a rozhovory s pamětníky, jednání s ostatními muzei, archivy, památkovými ústavy a institucemi ochrany přírody, individuální jednání s autory a spoluautory projektu.

Jednotlivé problémy autorství, spoluautorství a dokumentační činnosti dohodne řešitel projektu vždy s dotyčnými účastníky projektu. Závazná rozhodnutí budou řešena smluvně a zveřejněna.

Harmonogram projektu:

Novinový seriál ve Svobodném Hlasu a Raportu (podzim 2013 – jaro 2014)

Velká výstava o Pahorkatině Džbán v Muzeu K. A. Polánka v Žatci – lidová architektura, příroda, myslivost (květen 2014 – září 2014)

Zpracování podkladů (2015 a více)

Vydání knihy (2016 a více)                                                      Lidová architektura                      Myslivost

Prezentace výsledků:

Novinový seriál bude distribuován jako součást jednotlivých výtisků regionálních tiskovin.

Tématická výstava  proběhne v budově Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Je možné její následné zapůjčovaní do okolních muzeí a výstavních síní.

Publikace bude distribuována v zainteresovaných organizacích a běžnou obchodní sítí.

Materiální zajištění projektu:

Autoři textů knihy a dokumentátoři si nebudou nárokovat finanční honorář za odvedenou práci. Odměnou jim bude podíl na autorství prestižní publikace.

Financování vydání knihy bude řešeno ve fázi kompletního zpracování rukopisu.

Změny financování projektu jsou možné, podle aktuálních skutečností. Pro řešení dílčích problémů je možné použít i finance získané v rámci grantových řízení.

Plánovaný obsah knihy:

Úvod                                                                                          

O názvu pahorkatiny - Džbán versus Podlesí

Část přírodovědná

1. Geomorfologie               Geomorfologie

2. Geologie

3. Klima

4. Hydrogeologické poměry

5. Zemědělství

6. Lesnictví

7. Myslivost

8. Flóra a vegetace                    Monitoring rostlin

9. Fauna

10. Ochrana přírody

     10.1. Historie ochrany přírody

     10.2. Územní ochrana

            10.2.1. Zvláště chráněná území
            10.2.2. Přírodovědně významné lokality

     10.3. Druhová ochrana Monitoring ivoich

           10.3.1. Zvláště chráněné druhy rostlin
           10.3.2. Zvláště chráněné druhy živočichů
           10.3.3. Památné stromy

     10.4. Invazní druhy

     10.5. Výzkum                                                                                                                                     

Část historická

Pravěké osídlení                                                                                           

Sídliště, opevněné plochy, výrobní objekty, duchovní život, těžba

Středověké osídlení

Panská sídlaCesty, sídla, hrady - tvrze, kolonizace, zaniklé obce, kostely, výrobní objekty, těžba, první písemné dějiny                                                                                                                    

Novověké osídlení                                                

Sídla, kolonizace, těžba, průmysl, školství, národnostní boj, sociální otázky, 20. století, světové války, kolektivizace, společenské změny

Část současná

Organizace společnosti

Hospodářství - průmysl

Kultura

Turismus

Kniha O Pahorkatině Džbán
Na vzniku knihy O Pahorkatině Džbán se může podílet každý
 *
 *
 *
 *
RM Žatec se zavazuje originály dokumentovaných předmětů vrátit majitelům v co nejbližší době po zpracování.
 
Osobní údaje tohoto formuláře jsou zpracovány k identifikaci poskytovatele podkladových materiálů k publikaci O Pahorkatině Džbán pro účely smluvní. Údaje budou uchovávány v souladu se skartačním plánem muzea.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod