EHD v Žatci 2014

EHD v Žatci 2014
Název akce: EHD v Žatci 2014
Termín akce: 13. 9. 2014
Začátek: 10.00
Akce - Hlavní budova, Akce - Křížova vila

ehd_logo_jpgDNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCILogo-zatec

13. ZÁŘÍ 2014

 

Téma Návraty ke kořenům:

Výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci

NÁMĚSTÍ SVOBODY:

10.00 – 18.00 Bohatý program (divadlo, hudba, zábava v dobovém pojetí, více na www.mesto-zatec.cz

14.30 Hromadné vypuštění 1010 balónkůse vzkazy a přáními účastníků EHD na počest výročí města, spojené s pokusem o rekord a se soutěží

KŘÍŽOVA VILA - pobočka Regionálního muzea v Žatci:

13.00 Slavnostní zahájení EHD v Žatci starostkou města Mgr. Zdeňkou Hamousovou a ředitelkou muzea PhDr. R. Holodňákovou
 
13.10 Zahájení výstavy Žatecký stříbrný poklad – jedinečná příležitost zhlédnout poprvé v úplnosti vystavovaný a nově zrestaurovaný poklad z počátku 11. století – pouze při EHD 2014. Průvodní slovo o okolnostech nálezu: PhDr. Petr Holodňák, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
 
13.30 Výpověď mincí ze žateckého pokladu - přednáška PhDr. Luboše Polanského, vedoucího numismatického oddělení NM Praha
 
14.30 - 20.00 Prohlídky výstav a expozic

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ŽATCI – hlavní budova:
13.00 – 17.00 Individuální prohlídky výstav a expozic zdarma

MĚSTSKÁ RADNICE - věž:
13.00 – 20.00 Bezplatné pěší výstupy

DĚKANSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE:
19.00 – 20.30 Individuální prohlídky
20.00 Malý varhanní koncert na závěr EHD 2014 v Žatci

Téma Industriální stopy 2014 / Den památek techniky a průmyslového dědictví:

Památky zpracování chmele v Žatci
Kandidatura zóny technických památek Žatce do seznamu UNESCO

10.00 – 12.00 První komentovaná prohlídka chmelařských objektů: čp. 1950, 1952 (začátek v InfoCentru Chrámu chmele a piva)

15.00 – 17.00 Druhá komentovaná prohlídka chmelařských objektů: čp. 1025, 2553 (výstava prací žáků ZUŠ Žatec 10:00 - 17:00), 753 (divadelní vystoupení Opery Žatec), 1232 (vystoupení harmonikáře Fr. Hroše), 1907, 1192 s překvapením (začátek u Pivního majáku). Obě prohlídky povede Petr Bažant, AHV Žatec, spoluautor publikace Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci.

KŘÍŽOVA VILA:
17.00 Mladci na chmelu aneb připomenutí kouzla chmelových brigád - hudebně taneční vystoupení dětí MŠ Alergo ze Žatce

17.30 Chmelíčku, chmeli - vystoupení folklórního souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí

18.00 Kandidatura Žatce na seznam UNESCO - přednáška Vladimíra Valeše, vedoucího Řídící skupiny v Žatci pro vstup do UNESCO

CHMELAŘSKÉ MUZEUM:
10.00 – 17.00 Individuální prohlídky všech expozic zdarma

CHRÁM CHMELE A PIVA:
13.00 – 20.00 Klášterní zahrada: individuální prohlídky klášterního sklepení s nečekaným setkáním
13.00 – 20.00 Chmelový maják: individuální pěší výstupy zdarma
10.00 – 17.00 Galerie Sladovna: individuální prohlídky zdarma

DOMOV PRO SENIORY V ŽATCI:
13.00 – 17.00 Individuální prohlídky zdařilé adaptace bývalého chmelového skladu se sušárnou (vchod z ul. Lva Tolstého)

PLAKÁT KE STAŽENÍ

Změna programu vyhrazena

shs_logo_jpg Logo-zatec  1010 letMZ_logo_barvy_72dpi galerie-sladovna2
 
ChChP-logoQ  ZUŠ Žatec
 
 
Žatecký poklad se představí veřejnosti

Jedinečnou příležitost letos nabídne návštěvníkům program Dnů evropského dědictví v Žatci! V krátkodobé výstavě bude veřejnosti po jediný den představen tzv. Žatecký poklad z počátku 11. století. Nejbohatší český stříbrný poklad raného středověku byl objeven při stavbě skladu na dnešním Chmelařském náměstí dne 27. dubna 1937.

Žatecký poklad Hliněná nádoba byla doslova napěchována stříbrnými předměty o celkové váze bezmála 2,7 kg. Podstatnou součástí bylo celkem 19 tyčinkovitých stříbrných hřiven, dále desítky soudobých šperků, toaletní souprava, plechové křížky, ozdobné závěsné schránky – tzv. kaptorgy, duté stříbrné perly a téměř 340 mincí českých a německých ražeb. Nález doplňuje i několik zlatých předmětů – dva honosné prsteny (jeden s vloženým almandinem a drobnými perlami) a několik článků zlatého řetízku. Poklad, který představoval na tehdejší dobu skutečně pohádkové bohatství, ukryl do země mezi lety 1009 - 1012 specializovaný řemeslník-šperkař. Dokládají to např. i smotky stříbrného drátu, které sloužily jako polotovar k výrobě exkluzivních šperků. Okruh odběratelů se rekrutoval z movitých obyvatel přilehlého přemyslovského hradiště.

Unikátní nález je vystavován pouze výjimečně, neboť stříbro je choulostivé na prudké výkyvy teploty a vlhkosti. V letech 2000-2002 mohli jeho část obdivovat návštěvníci prestižní putovní výstavy „Střed Evropy kolem roku 1000" v SRN, Polsku, Maďarsku a České republice. U příležitosti výročí první písemné zmínky o Žatci byl krátkodobě představen v Polánkově muzeu naposledy r. 2004. V současné době se na svůj „velký den" připravuje v péči špičkových restaurátorů a konzervátorů. Při přípravě výstavy se zrodila i myšlenka, vydat příští rok reprezentativní publikaci. Unikátní nález totiž dodnes nebyl kompletně zpracován a vypublikován.

Žatecký poklad Nenechte si tedy v sobotu 13. září 2014 uniknout ojedinělou možnost spatřit nejvýznamnější archeologický nález z katastru města Žatce. Vůbec poprvé od roku 1945 bude žatecký poklad vystaven zcela kompletní. Výstava bude doplněna přednáškou dr. L. Polanského z Národního muzea v Praze o výpovědi mincí z depotu.

 

PhDr. Petr Holodňák

Foto: archiv Regionálního muzea v Žatci

 
 

Zapojte se do pokusu o regionální rekord ve vypuštění 1010 balónků najednou

Při příležitosti Dne evropského dědictví v Žatci připravili pořadatelé akci Balónky s přáním k výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci. Obracíme se proto na všechny Žatečany  či příležitostné návštěvníky města s výzvou ke spolupráci.

Pokud se dostavíte v sobotu 13. září na náměstí Svobody, budete mít možnost nejen vidět zde probíhající bohatý program plný historie, ale zároveň se aktivně zúčastnit hromadného vypuštění balónků a přispět tak k vytvoření regionálního rekordu. Balónky obdržíte zdarma  v přízemí radnice. Na připojený štítek budete moci napsat Vaše přání a s ním balónek vypustit. Pokud se podaří ve 14.30 hodin vypustit na pokyn z balkonu radnice všech 1010 balónků najednou, byl pokus o regionální rekord úspěšný a vaše přání na štítku balónku se určitě splní J. Balonky budou k dispozici od 10.00 hodin.

Pokus o rekord je zároveň spojen se soutěží: Kdo po akci přinese nebo zašle nalezený balónek do Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, dostane drobnou věcnou cenu. Kdo doručí balónek z nejvzdálenějšího místa od Žatce v termínu do 15. října 2014 a doloží svědectvím nebo např.  fotografií u cedule s názvem obce či města, kde k nálezu došlo, získá zvláštní cenu.

Přijďte v sobotu 13. září na náměstí Svobody podpořit vznik regionálního rekordu!

obsah92_2_big

 
 
Výstava prací žáků ZUŠ Žatec
Ve chmelovém skladu v Alšově ulici bude při příležitosti EHD v Žatci v sobotu 13. září 2014 v době od 10.00 do 17.00 hodin zpřístupněna výstava výtvarného oboru Mgr. Ivety Mynaříkové Základní umělecké školy v Žatci. Ve výstavě budou prezentovány malby, kresby a plošné i prostorové objekty posluchačů ZUŠ v Žatci, které vznikly v posledních dvou letech pod vedením Mgr. Mynaříkové. Výstava je zároveň ukázkou možného využití prostoru v současné době jinak nevyužívaného skladu.
 

Živé obrazy ze života lidu chmelového
Při návštěvě balírny, sušárny a skladu chmele v Kovářské ulici v Žatci v sobotu 13. září 2014 budou mít zájemci možnost vidět přibližně od 16.10 hodin živé obrazy, přibližující proces zpracování chmele, v podání divadelního souboru Opera Žatec. Žatečtí ochotníci jim humornou formou přiblíží, jakými procesy chmel prochází, než se stane součástí zlatavého moku – piva.

EHD v Žatci 13. září 2014

Úvodní slovo Dnů evropského dědictví v Žatci patřilo starostce města Z. Hamousové a ředitelce muzea R. Holodňákové.
Více jsme se o nálezu a restaurování pokladu dozvěděli z přednášky PhDr. P. Holodňáka a PhDr.Luboše Polanského.
Hlavním lákadlem EHD bylo vystavení žateckého stříbrného pokladu.
Poklad přilákal do vily 1105 lidí.
Na náměstí probíhal jarmark a ukázky řemesel.
P9131941
P9131944
Vypuštění balónků na náměstí se zdařilo. Vzlétlo všech 1010 kusů.
V rámci EHD a 1010. výročí oslav od první písemné zprávy o Žatci bylo vypouštění 1010 balónků.
Letos byl zpřístupněn nový areál Domova pro seniory v Žatci.
Zahrada Domova pro seniory.
Ve sklepení kapucínského kláštera čekalo na malé diváky překvapení.
Ve sklepení kláštera pořadatelé připravili "Golema".
Velký úspěch sklidily děti z MŠ Alergo s vystoupením Mladci na chmelu.
Byly prostě úžasné!
V dalším zpřístupněném chmelařském skladu probíhalo představení ze života práce chmelařů.
Dalším programem v Křížově vile bylo vystoupení folklórního souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí.
Vystoupení Čtyřlístku  se neslo v duchu chmelových prací.
Program v Křížově vile zakončila přednáška Vladimíra Valeše.
Ve chmelařském skladu v Alšově ulici byla k vidění výstava prací žáků ZUŠ Žatec.
Výstavku ve chmelařském skladu v Alšově ulici shlédlo během dne 125 lidí.
V rámci komentovaných prohlídek si návštěvníci prohlédli interiéry chmelařských skladů.
Chmelařský sklad v Kovářské ulici.
A bavili se všichni! Už se těšíme na další ročník Dnů evropského dědictví.

Reportáž RT OKplus Žatec:

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod