Žatec - lazaretní město

Žatec - lazaretní město
Název akce: Žatec - lazaretní město
Termín akce: 18. 9. 2014 až 2. 11. 2014
Začátek: 17.00
Výstavy - Křížova vila

Regionální muzeum K. A. Polánka Vás a Vaše přátele zve do Křížovy vily na výstavu "Žatec - lazaretní město". Výstava k výročí vypuknutí 1. světové války je zpřístupněna od čtvrtka 18. září od 17 hodin. Při vernisáži se prezentoval program Klubu historie Červeného kříže z Lán.
 
Pro žáky je připravena "plná polní", dále si mohou vyzkoušet život válečného invalidy, rozluštit vojenský rozkaz v morseovce, seznámí se s válečnou kuchyní (náhražkové suroviny). Máme pro ně připraveny obrázky ze zákopů, válečných zranění, zbraní a také císařské rodiny.
 
Lazaret v Bechertově továrně Zabití následníka trůnu Františka Ferdinanda v srbském Sarajevu okomentoval žatecký kronikář Ludwig Engl slovy: „Dne 28.6. padli arcivévoda a následník trůnu Franz Ferdinand a jeho choť vévodkyně z Hohenbergu v hlavním městě Bosny Sarajevu za oběť výstřelům srbských mladistvých vrahů. 4. července byli oba, které i smrt spojila, pohřbeni v hrobce svého opuštěného zámku Artstetten v Podunají." O měsíc později začala válka, kterou její současníci nazvali právem „Velkou." Zprvu se věřilo, že si Rakousko poradí se Srbskem samo, válka však brzy přerostla ve světový konflikt.
 
Fotografie J. WaryAtmosféra v Žatci jako ve městě s převahou německých obyvatel se zcela lišila od měst, kde převažovali Češi. Zatímco Češi již od začátku reagovali na boj se slovanskými spolubratry s nechutí, Rakousku-Uhersku loajální rakouští Němci jejich chování nechápali a odsuzovali je. V červenci 1914 nastupovali vojáci do vlaků, které je odvážely na frontu často s velkou naivitou. Místní se s vojáky slavnostně loučili a hostili je. Žatecká kronika i regionální tisk referovaly o všech úspěších na frontách, uváděla se jména hrdinů bojujících za vlast, odsuzovali se zrádci (ke kterým byli počítáni i českoslovenští legionáři), opěvovala obětavost v zázemí i na frontách. Nadšení z války udržovaly nejrůznější propagandistické akce, např. u příležitosti císařových narozenin. Roku 1915 se např. v Žatci světil obrovský dřevěný meč, do kterého mohli pak všichni zatlouci cvoček, aby se symbolicky změnil v kovový. A také se s ním vyfotografovat.
 
Život v zázemí se již od začátku zcela podřizoval potřebám fronty, brzy se projevil nedostatek potravin, které byly na příděl. Přesto se rozmohly černý trh, lichva, výměnný obchod i krádeže. Řada historiků se dnes shoduje v tom, že Rakousko-Uhersko a Německo prohrály války nikoliv na frontě, ale především v zázemí – prohrály totiž boj s hladem. Roku 1918 už nebylo k sehnání prakticky nic k jídlu. Nebyl otop ani nové oblečení a obutí. Navíc vypukla pandemie chřipky. Stížnosti z počátku války na špatnou stravitelnost chleba s přídavkem kukuřice tak již vypadaly jako z jiného světa. Rok 1918 charakterizovaly hladové bouře, střelba do dětí (např. Plzeň), stávky v průmyslových závodech, dezerce i vojenské vzpoury (Rumburk). Neutěšená hospodářská situace podněcovala i nenávist mezi Čechy a Němci, stejně jako antisemitské nálady.
 
1914Zázemí zajišťovalo po celou dobu války péči o zraněné. I Žatec se změnil v lazaretní město. První zranění byli umístěni v městské nemocnici, v zimní zemědělské škole (dnes Střední škola zemědělská a ekologická, ulice S. Čecha) a v někdejším hotelu Cukrovar (u nádraží). Následně byly zřízeny čtyři lazarety. Lazaret č. 1 byl v tělocvičně (německy Turnhalle, Češi říkají budově dnes také sokolovna), č. 2 v budově střelnice (u dnešního autobusového nádraží, zbořena roku 2007), č. 3 v refektáři kapucínského klášterač. 4 v někdejší Bechertově továrně (u nádraží, později součást Šroubárny). V prvních letech války se projevila snaha zapojit lehce zraněné do života města. V září 1915 se zúčastnili tradičního byť poněkud propagandistického dožínkového průvodu. 11. dubna 1916 přibyl do lazaretu č. 2 již 500. pacient. V neděli 2. září 1917 přijely do Žatce dva transporty rakouských vojáků (115 mužů) zraněných v bitvě u Isonzo. O nemocné a zraněné se starali lékaři, ale také ošetřovatelky, které absolvovaly kurzy u primáře a uznávaného chirurga Dr. Wilhelma Bergmanna. V Žatci pracoval velmi aktivně Válečný podpůrný spolek, v jehož čele stála paní Bergmannová. Aktivní byl také místní Červený kříž. Ten vedla jeho prezidentka paní komerční radová Marie Lüdersdorf a opět primář Bergmann. Organizoval peněžní sbírky pro frontu a všeobecné humanitární účely. Kupovaly se například vánoční dárky pro vojáky, příspěvky byly určeny válečným zajatcům v Rusku, vdovám a sirotkům, válečným invalidům (např. vojákům, kteří ztratili zrak). Přispívali jednotlivci i město, církve či podniky a spolky.
 
Výstava zpřístupňuje dochované fotografie ze žateckých lazaretů a městských slavností, zejména z počátku války. Připomíná také vybrané události z válečných dějin Žatce.
Další část výstavy prezentuje ohlas veřejné výzvy a představuje ukázky předmětů spojených s první světovou válkou, které se dodnes zachovaly v domácnostech obyvatel Žatecka. Jde především o fotografie, korespondenci, ale i o hmotné památky (např. unikátní výrobky vojáků, které vznikly přímo v zákopech). Výstava potrvá do 2. listopadu 2014.
PhDr. Milada Krausová, PhD.(historička RM Žatec)
 

Muzeum děkuje všem obyvatelům Žatecka, kteří odpověděli na veřejnou výzvu ke spolupráci!

Z vernisáže Žatec - lazaretní město

Zahájení výstavy Žatec - lazaretní město se tentokrát uskutečnilo v zahradě Křížovy vily.
Historička muzea M. Krausová seznámila návštěvníky s obsahem výstavy uspořádané k výročí vypuknutí 1. světové války.
Čestný výstřel na počest zahájení výstavy Žatec - lazaretní město.
Ukázka polního lazaretu v podání Klubu historie Červeného kříže z Lán.
Jeden z návštěvníků si vyzkoušel ošetření v polním lazaretu.
Na vernisáž přišlo 45 lidí.
Pohled do expozice Žatec - lazaretní město.
Výstava potrvá do 2. listopadu.
V expozici.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.