Žatec - lazaretní město

Žatec - lazaretní město
Název akce: Žatec - lazaretní město
Termín akce: 18. 9. 2014 až 2. 11. 2014
Začátek: 17.00
Výstavy - Křížova vila

Regionální muzeum K. A. Polánka Vás a Vaše přátele zve do Křížovy vily na výstavu "Žatec - lazaretní město". Výstava k výročí vypuknutí 1. světové války je zpřístupněna od čtvrtka 18. září od 17 hodin. Při vernisáži se prezentoval program Klubu historie Červeného kříže z Lán.
 
Pro žáky je připravena "plná polní", dále si mohou vyzkoušet život válečného invalidy, rozluštit vojenský rozkaz v morseovce, seznámí se s válečnou kuchyní (náhražkové suroviny). Máme pro ně připraveny obrázky ze zákopů, válečných zranění, zbraní a také císařské rodiny.
 
Lazaret v Bechertově továrně Zabití následníka trůnu Františka Ferdinanda v srbském Sarajevu okomentoval žatecký kronikář Ludwig Engl slovy: „Dne 28.6. padli arcivévoda a následník trůnu Franz Ferdinand a jeho choť vévodkyně z Hohenbergu v hlavním městě Bosny Sarajevu za oběť výstřelům srbských mladistvých vrahů. 4. července byli oba, které i smrt spojila, pohřbeni v hrobce svého opuštěného zámku Artstetten v Podunají." O měsíc později začala válka, kterou její současníci nazvali právem „Velkou." Zprvu se věřilo, že si Rakousko poradí se Srbskem samo, válka však brzy přerostla ve světový konflikt.
 
Fotografie J. WaryAtmosféra v Žatci jako ve městě s převahou německých obyvatel se zcela lišila od měst, kde převažovali Češi. Zatímco Češi již od začátku reagovali na boj se slovanskými spolubratry s nechutí, Rakousku-Uhersku loajální rakouští Němci jejich chování nechápali a odsuzovali je. V červenci 1914 nastupovali vojáci do vlaků, které je odvážely na frontu často s velkou naivitou. Místní se s vojáky slavnostně loučili a hostili je. Žatecká kronika i regionální tisk referovaly o všech úspěších na frontách, uváděla se jména hrdinů bojujících za vlast, odsuzovali se zrádci (ke kterým byli počítáni i českoslovenští legionáři), opěvovala obětavost v zázemí i na frontách. Nadšení z války udržovaly nejrůznější propagandistické akce, např. u příležitosti císařových narozenin. Roku 1915 se např. v Žatci světil obrovský dřevěný meč, do kterého mohli pak všichni zatlouci cvoček, aby se symbolicky změnil v kovový. A také se s ním vyfotografovat.
 
Život v zázemí se již od začátku zcela podřizoval potřebám fronty, brzy se projevil nedostatek potravin, které byly na příděl. Přesto se rozmohly černý trh, lichva, výměnný obchod i krádeže. Řada historiků se dnes shoduje v tom, že Rakousko-Uhersko a Německo prohrály války nikoliv na frontě, ale především v zázemí – prohrály totiž boj s hladem. Roku 1918 už nebylo k sehnání prakticky nic k jídlu. Nebyl otop ani nové oblečení a obutí. Navíc vypukla pandemie chřipky. Stížnosti z počátku války na špatnou stravitelnost chleba s přídavkem kukuřice tak již vypadaly jako z jiného světa. Rok 1918 charakterizovaly hladové bouře, střelba do dětí (např. Plzeň), stávky v průmyslových závodech, dezerce i vojenské vzpoury (Rumburk). Neutěšená hospodářská situace podněcovala i nenávist mezi Čechy a Němci, stejně jako antisemitské nálady.
 
1914Zázemí zajišťovalo po celou dobu války péči o zraněné. I Žatec se změnil v lazaretní město. První zranění byli umístěni v městské nemocnici, v zimní zemědělské škole (dnes Střední škola zemědělská a ekologická, ulice S. Čecha) a v někdejším hotelu Cukrovar (u nádraží). Následně byly zřízeny čtyři lazarety. Lazaret č. 1 byl v tělocvičně (německy Turnhalle, Češi říkají budově dnes také sokolovna), č. 2 v budově střelnice (u dnešního autobusového nádraží, zbořena roku 2007), č. 3 v refektáři kapucínského klášterač. 4 v někdejší Bechertově továrně (u nádraží, později součást Šroubárny). V prvních letech války se projevila snaha zapojit lehce zraněné do života města. V září 1915 se zúčastnili tradičního byť poněkud propagandistického dožínkového průvodu. 11. dubna 1916 přibyl do lazaretu č. 2 již 500. pacient. V neděli 2. září 1917 přijely do Žatce dva transporty rakouských vojáků (115 mužů) zraněných v bitvě u Isonzo. O nemocné a zraněné se starali lékaři, ale také ošetřovatelky, které absolvovaly kurzy u primáře a uznávaného chirurga Dr. Wilhelma Bergmanna. V Žatci pracoval velmi aktivně Válečný podpůrný spolek, v jehož čele stála paní Bergmannová. Aktivní byl také místní Červený kříž. Ten vedla jeho prezidentka paní komerční radová Marie Lüdersdorf a opět primář Bergmann. Organizoval peněžní sbírky pro frontu a všeobecné humanitární účely. Kupovaly se například vánoční dárky pro vojáky, příspěvky byly určeny válečným zajatcům v Rusku, vdovám a sirotkům, válečným invalidům (např. vojákům, kteří ztratili zrak). Přispívali jednotlivci i město, církve či podniky a spolky.
 
Výstava zpřístupňuje dochované fotografie ze žateckých lazaretů a městských slavností, zejména z počátku války. Připomíná také vybrané události z válečných dějin Žatce.
Další část výstavy prezentuje ohlas veřejné výzvy a představuje ukázky předmětů spojených s první světovou válkou, které se dodnes zachovaly v domácnostech obyvatel Žatecka. Jde především o fotografie, korespondenci, ale i o hmotné památky (např. unikátní výrobky vojáků, které vznikly přímo v zákopech). Výstava potrvá do 2. listopadu 2014.
PhDr. Milada Krausová, PhD.(historička RM Žatec)
 

Muzeum děkuje všem obyvatelům Žatecka, kteří odpověděli na veřejnou výzvu ke spolupráci!

Z vernisáže Žatec - lazaretní město

Zahájení výstavy Žatec - lazaretní město se tentokrát uskutečnilo v zahradě Křížovy vily.
Historička muzea M. Krausová seznámila návštěvníky s obsahem výstavy uspořádané k výročí vypuknutí 1. světové války.
Čestný výstřel na počest zahájení výstavy Žatec - lazaretní město.
Ukázka polního lazaretu v podání Klubu historie Červeného kříže z Lán.
Jeden z návštěvníků si vyzkoušel ošetření v polním lazaretu.
Na vernisáž přišlo 45 lidí.
Pohled do expozice Žatec - lazaretní město.
Výstava potrvá do 2. listopadu.
V expozici.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod