Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Aktuality Muzem Žatec Archiv Muzem Žatec Pod ulicí Karla IV. je ukryta historie města

Pod ulicí Karla IV. je ukryta historie města

Rekonstrukce vozovky přinesla nové poznatky o dějinách Žatce
V říjnu byla v Žatci zahájena rozsáhlá rekonstrukce vozovky v ul. Karla IV. Na staveništi se záhy objevili i archeologové místního Regionálního muzea. V místech, která navazují bezprostředně na středověké opevnění, předpokládali možnost, jak nahlédnout do minulosti této části města.
 
OBR. 1: Pohled na část výzkumu v ul. Karla IV. Středověké objekty chrání před deštěm provizorní přístřešek. Foto: P. HolodňákOBR. 2: Pracovnice muzea Bc. L. Matoušová na archeologickém výzkumu v ul. Karla IV. Foto: P. HolodňákZhruba polovina šířky vozovky byla již dříve zcela zničena výkopy inženýrských sítí. Na protilehlé straně se však po odbagrování povrchu ulice objevil pás dochovaného původního terénu s archeologickými objekty. Nejstarší lze datovat podle nalezené keramiky ještě do doby existence přemyslovského hradiště. Šlo o potravinářskou pec a zásobní jámu na uskladnění obilí. V raném středověku samozřejmě tato ulice ještě neexistovala a později byla mnohem užší než dnes, jak ukazuje např. ještě mapa ze 40. let 19. století.
 
V době vzniku města bylo i jižní neopevněné předměstí již obsazováno obytnou zástavbou i hospodářskými a výrobními objekty. Existenci jedné dílny, kde docházelo ke zpracování železa, dokládá jáma s početným výskytem železářské strusky. Zlomky nádob datují její funkci do 2. poloviny 13. století. V nevelké vzdálenosti se pak podařilo prozkoumat část obydlí z poloviny 14. století. Ačkoliv v tu dobu byly domy uvnitř hradeb již zděné, zástavba na předměstí byla převážně dřevěná. Prozkoumaná stavba měla pravděpodobně pouze kamennou podezdívku a pod podlahou byl vyhlouben nevelký sklípek.
 
OBR. 3: Pracovník muzea Mgr. Miroslav černý odkrývá archeologické situace v ul. Karla IV.   Foto: P. HolodňákOBR. 4: Pracovníci muzea J. Holštajn a Bc. L. Matoušová při odkryvu obytné stavby ze 14. století.  Foto: P. HolodňákDalší výzkum pak odhalil několik pecí, z nichž se dochovaly pouze spodní části s tzv. předpecní jámou. Ta umožňovala obsluhu pece a topení. Podle velikosti přinejmenším dvě z nich sloužily k pečení chleba a dalších pekařských výrobků. Datovat je můžeme rovněž do 14. století, stejně tak jako kruhový objekt, jehož stěny byly pečlivě obezděny říčními valouny a vymazány jílem. Původně se mělo zato, že jde o studnu. Ale vzhledem k poměrně malé hloubce se jednalo spíše o cisternu či podobné zařízení.
 
OBR. 5: Pohled na část archeologického výzkumu v ul. Karla IV. Foto: P. HolodňákPři vyústění Nákladní ulice do ulice Karla IV. se nalezly dvě jámy vyplněné nadrcenými zlomky novověké keramiky. Šlo evidentně o výrobní odpad z početných hrnčířských dílen, které se kumulovaly právě v této části města a v prostoru dnešního Nerudova náměstí. V městské kronice z počátku 19. století se hovoří v Žatci celkem o třiceti hrnčířích. V jejich dílnách vznikalo nejen keramické nádobí pro domácnost, ale i kachle ke stavbě kamen. Proto se horní část dnešní Nákladní ulice ještě počátkem 20. století objevuje v adresářích pod názvem Hrnčířská (Töpfergasse). Poslední hrnčířský mistr Franz Denk zemřel dle městské kroniky v prosinci 1917 a s ním v Žatci vymřelo i toto prastaré řemeslo.
 
Rekonstrukce vozovky bude pokračovat i v příštím roce v dolní části ul. Volyňských Čechů až po kruhový objezd u Lidlu. V trase opravované komunikace lze samozřejmě předpokládat další zajímavé nálezy.
Dr. Petr Holodňák, vedoucí výzkumu
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod